Pětileté průměry 2011-2015


Mapy pětiletých průměrů v síti 1x1 km ve formátu shapefile (.shp  ESRI) jsou ke stažení v souřadném systému S-42, JTSK a WGS84.

Vysvětlivky 15petileti.pdf

    S-42 JTSK WGS84
Česká republika CZ 15petiletiCR 15petiletiCR 15petiletiCR