Pětileté průměry 2012-2016


Mapy pětiletých průměrů v síti 1x1 km ve formátu shapefile (.shp  ESRI) jsou ke stažení v souřadném systému S-42, JTSK a WGS84.

Vysvětlivky 16petileti.pdf

Znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit pro ochranu zdraví s dobou průměrování 1 kalendářní rok (podle zákona o ochraně ovzduší 201/2012 Sb., §11, odst. 5 a 6)
Znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit pro ochranu zdraví s dobou průměrování 24 hodin

    S-42 JTSK WGS84
Česká republika CZ 16petiletiCR 16petiletiCR 16petiletiCR

Znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit pro ochranu ekosystémů a vegetace

    S-42 JTSK WGS84
Česká republika CZ 16petiletiCReko 16petiletiCReko 16petiletiCReko