Kraje s překročenými imisními limity v roce 2019


Mapy se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou konstruovány v síti 1x1 km,  ve formátu shapefile (.shp), ke stažení jsou v souřadném systému UTM33N a S-JTSK. V případě problémů s formátem se obraťte na Mgr. Pavla Kurfűrsta, pavel.kurfurst@chmi.cz.

Vysvětlivky

  UTM33N S-JTSK
 Hl.m. Praha 19nadlimitPraha 19nadlimitPraha
 Středočeský kraj 19nadlimitStC 19nadlimitStC
 Jihočeský kraj 19nadlimitJC 19nadlimitJC
 Plzeňský kraj 19nadlimitPlz 19nadlimitPlz
 Karlovarský kraj 19nadlimitKV 19nadlimitKV
 Ústecký kraj 19nadlimitUnL 19nadlimitUnL
 Liberecký kraj 19nadlimitLib 19nadlimitLib
 Královéhradecký kraj 19nadlimitKH 19nadlimitKH
 Pardubický kraj 19nadlimitPa 19nadlimitPa
 Kraj Vysočina 19nadlimitVys 19nadlimitVys
 Jihomoravský kraj 19nadlimitJM 19nadlimitJM
 Olomoucký kraj 19nadlimitOl 19nadlimitOl
 Zlínský kraj 19nadlimitZl 19nadlimitZl
 Moravskoslezský kraj 19nadlimitMsl 19nadlimitMsl
Česká republika 19nadlimitCR 19nadlimitCR