ÚvodSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/75/EUSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/63/ECSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/81/ECSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/80/EC – platnost ukončena
1. 1. 2016
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/76/EC – platnost ukončena
7. 1. 2014
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 99/13/EC – platnost ukončena
7. 1. 2014
  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES ze dne 23. října 2001 o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší

Aktualizováno: 21.6.2016


Směrnici si můžete stáhnout zde.

Základní charakteristika:
Směrnice stanovuje národní emisní stropy pro SO2, NOx, VOC a NH3 jako nejvyšší množství znečišťující látky vyjádřené v kilotunách, které může být emitováno během daného kalendářního roku. Dále vymezuje parametry kritických zátěží. Emisní stropy byly stanoveny pro rok 2010 a v současné době probíhá revize směrnice s cílem stanovit emisní stropy pro období let 2020 a 2030 a rozšířit sledované polutanty o jemné částice PM2,5 a methan.

Kontaktní osoba:
Ing. Pavel Machálek
telefon: 244 032 429
e-mail: machalek@chmi.cz


Kontaktní adresa:
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
Úsek kvality ovzduší, Oddělení emisí a zdrojů
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany