ÚvodSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/75/EUSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/63/ECSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/81/ECSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/80/EC – platnost ukončena
1. 1. 2016
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/76/EC – platnost ukončena
7. 1. 2014
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 99/13/EC – platnost ukončena
7. 1. 2014
  
Směrnice Rady č. 99/13/EC o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při určitých činnostech a v určitých zařízeních

Aktualizováno: 21.6.2016


Směrnici si můžete stáhnout zde.

Základní charakteristika:
Směrnice se vztahuje na zařízení, činnosti, plochy a prostory, které jsou zdrojem emisí těkavých organických látek. Podrobná kategorizace obsahuje 21 kategorií (procesů, technologických činností), dále členěných podle projektovaných nebo provozovaných kapacit.

Plnění reportingových povinností:
Česká republika jako členský stát Evropského společenství splnila oznamovací povinnost ohledně reportingu o provádění směrnice 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních a zaslala Evropské komisi podle požadavku článku 11 směrnice první zprávu k 30. 9. 2005 za období let 2003 až 2004. Zpráva byla vypracována na základě dotazníku č. 2002/529/ES.
V roce 2008 byla odevzdána v pořadí druhá zpráva za období let 2005 až 2007. Tato zpráva byla vypracována na základě dotazníku č. 2006/534/ES.
V roce 2011 byla odevzdána další v pořadí již třetí zpráva za období let 2008 až 2010. Tato zpráva byla vypracována na základě dotazníku č. 2007/531/ES.
V pořadí poslední hlášení zahrnující odobí od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 dle dotazníku č. 2010/681/ES bylo podáno k 30. září 2014 a je publikováno na internetové adrese http://cdr.eionet.europa.eu/cz/eu/vocsol/. Přímý odkaz na hlášení v html nebo tabulky MS excel.

Směrnice byla od 7. 1. 2014 nahrazena kapitolou V směrnice č. 2010/75/EU (ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZAŘÍZENÍ A ČINNOSTI POUŽÍVAJÍCÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA).

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Klupák
telefon: 244 022 433
e-mail: klupak@chmi.cz


Kontaktní adresa:
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
Úsek kvality ovzduší, Oddělení emisí a zdrojů
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany