ÚvodSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/75/EUSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/63/ECSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/81/ECSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/80/EC – platnost ukončena
1. 1. 2016
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/76/EC – platnost ukončena
7. 1. 2014
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 99/13/EC – platnost ukončena
7. 1. 2014
  
Směrnice Rady 2000/76/EC o spalování odpadu

Aktualizováno: 21.6.2016


Směrnici si můžete stáhnout zde.

Základní charakteristika:
Cílem směrnice je omezení znečištění ovzduší ze spaloven odpadů. Jedná se především o emise tuhých látek, SO2, NOX, CO, organických látek, HCl, HF, těžkých kovů, dioxinů a furanů (PCDD/F). Směrnice se vztahuje na veškeré spalovny bez kapacitního omezení.

Směrnice byla od 7. 1. 2014 nahrazena kapitolou IV směrnice č. 2010/75/EU (ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZAŘÍZENÍ NA SPALOVÁNÍ ODPADU A ZAŘÍZENÍ NA SPOLUSPALOVÁNÍ ODPADU).

Kontaktní osoba:
Ing. Ilona Dvořáková
telefon: 244 032 427
e-mail: ilona.dvorakova@chmi.cz


Kontaktní adresa:
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
Úsek kvality ovzduší, Oddělení emisí a zdrojů
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany