ÚvodSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/75/EUSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/63/ECSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/81/ECSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/80/EC – platnost ukončena
1. 1. 2016
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/76/EC – platnost ukončena
7. 1. 2014
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 99/13/EC – platnost ukončena
7. 1. 2014
  
Směrnice EU v ochraně ovzduší (emise)

Aktualizováno: 21.7.2020Po vstupu České Republiky do Evropské Unie bylo zapotřebí zahájit plnění směrnic týkajících se ochrany ovzduší v celém rozsahu. Zároveň byly provedeny změny v obsahu a struktuře provozní evidence, které umožňují plnění stávajících i budoucích mezinárodních závazků ČR.
Z tohoto důvodu uveřejňujeme plné znění jednotlivých směrnic a kontaktní osoby, na které se lze obrátit s případnými dotazy.

Kontaktní adresa:
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
Úsek ochrany čistoty ovzduší, Oddělení emisí a zdrojů
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany