ÚvodSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/75/EUSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/63/ECSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/81/ECSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/80/EC – platnost ukončena
1. 1. 2016
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/76/EC – platnost ukončena
7. 1. 2014
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 99/13/EC – platnost ukončena
7. 1. 2014
  
Směrnice Rady č. 94/63/EC o omezování emisí těkavých organických sloučenin (VOC) vznikajících při skladování benzinu a při jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím

Aktualizováno: 21.6.2016


Směrnici si můžete stáhnout zde.

Základní charakteristika:
Směrnice zahrnuje činnosti, zařízení a vozidla používaná pro skladování, plnění a přepravu benzinu z jednoho terminálu do druhého, nebo z terminálu do čerpací stanice. Emisní limity jsou zde stanoveny jako celkové roční ztráty.

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Klupák
telefon: 244 022 433
e-mail: klupak@chmi.cz


Kontaktní adresa:
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
Úsek kvality ovzduší, Oddělení emisí a zdrojů
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany