Úsek ochrany čistoty ovzduší

Informace o emisích ze zdrojů v České republice

Aktualizováno: 5.1.2020 17:00 SEČ


Legislativa EU v ochraně ovzduší
Přehled zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 1)
Seznam spaloven odpadů a zařízení spoluspalujících odpad v ČR
Geografický přehled spaloven komunálního a nebezpečného odpadu
Evidence povolení ke spalování a spoluspalování odpadu
 
Provozní evidence 2020
Provozní evidence 2019 (archiv)
Provozní evidence 2018 (archiv)
Provozní evidence 2017 (archiv)
Provozní evidence 2016 (archiv)
Provozní evidence 2015 (archiv)
Provozní evidence 2014 (archiv)
Provozní evidence 2013 (archiv)
Provozní evidence 2012 (archiv)
Provozní evidence 2011 (archiv)
Provozní evidence 2010 (archiv)
Provozní evidence 2009 (archiv)
Provozní evidence 2008 (archiv)
Provozní evidence 2007 (archiv)
Provozní evidence 2006 (archiv)
Provozní evidence 2005 (archiv)
Provozní evidence 2004 (archiv)
Provozní evidence 2003 (archiv)