Úvod Návody Předpisy Pomůcky Příklady Kontrola hlášení KÚ info Archiv Poplatky   

Úvod do ohlašování údajů agendy ovzduší za rok 2020 prostřednictvím ISPOP

Aktualizováno: 15.12.2021 10:00 SEČ


Aktuálně z www.ispop.cz

ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností V tomto odstavci vás budeme pravidelně informovat o nejdůležitějších změnách souvisejících s ohlašováním agendy ovzduší a aktualitách na www.ispop.cz.

15.12. 2021: Přechod na nový systém pro plnění ohlašovacích povinností
Na začátku ledna 2022 spustí Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nové systémy pro plnění ohlašovacích povinností. Informace nalezete na internetových stránkách MŽP zde.

23.3. 2021: Oprava sazby pro zpoplatnění VOC
V souboru Excel doporučeném pro doložení výpočtu poplatku za provozovnu s uplatněním nevyměření poplatku nebo jeho části dle § 15 odst. 6 a/nebo snížení poplatku dle § 15 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., který si lze stáhnout zde, byla opravena sazba pro výpočet poplatku za emise VOC.

15.1. 2021: Upozornění pro ohlášení souhrnné provozní evidence za zdroje s kódem 5.11.
Pro výpočet množství emisí pomocí emisních faktorů použije provozovatel emisní faktory uvedené v novém Věstníku MŽP z prosince 2020. K porovnání emisních faktorů lze využít náhledy v souboru zde.
15.1. 2021: Obě chyby uvedené v upozornění ze dne 5.1. 2021 byly ke dni 15.1. 2021 opraveny.
5.1. 2021: Upozornění pro ohlášení souhrnné provozní evidence za zdroje s kódem 7.7. Zpracování dřeva…
Z důvodu validační chyby ve formuláři pro ohlášení souhrnné provozní evidence za provozovny se zdroji zařazenými pod kód 7.7., nelze v současnosti podávat za tyto provozovny hlášení. Chyba by měla být odstraněna nejpozději v průběhu příštího týdne.
5.1. 2021: Upozornění pro ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná na více místech
Z důvodu validační chyby ve formuláři pro ohlášení souhrnné provozní evidence za provozovny s přemístitelnými zdroji nelze v současnosti podávat hlášení s nevyplněnými údaji listu 4. Údaje o komínech a výduších. Chyba by měla být odstraněna nejpozději v průběhu příštího týdne.
4.1. 2021: Pro komunikaci k náležitostem ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatků můžete využít e-mailovou adresu spe@chmi.cz. Předchozí e-mailová adresa emise@chmi.cz již není používaná.
4.1. 2021: Ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná na více místech
V návaznosti na Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí (MŽP) uvedené ve Věstníku MŽP stanovuje provozovatel ISPOP pokyny k ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech (přemístitelné stacionární zdroje, např. recyklační linky stavebních hmot zařazené pod kódem 5.11. v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. nebo štěpkovače s kódem 7.7.). Provozovatel je povinen označit hlášení SPE za provoz přemístitelných zdrojů v příslušné položce na listu č. 1. Pro ohlášení údajů o provozu uvedeného zařízení je dále provozovatel povinen využít na účtu ISPOP i v hlášení zástupnou adresu provozovny, situovanou do sídla povolovacího orgánu, příslušného krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy.
Další pokyny pro ohlášení jsou uvedeny zde.
4.1. 2021: Zjednodušené ohlášení F_OVZ_SPE
Pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo záložní zdroj energie, tj. zdroj zařazený pod kód 1.1., 1.2. nebo 1.3. na nějž se vztahuje ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu (čerpací stanice na naftu a jiné pohonné hmoty se již neohlašují), lze vyplnit tzv. zjednodušené ohlášení SPE. Další informace naleznete zde.


Hlášení F_OVZ_POPL

Pro výpočet poplatku za rok 2020 platí opět nové zvýšené sazby za jednotlivé znečišťující látky. O případném dosažení či překročení celkové částky poplatku za provozovnu 50000 Kč,- (bez zahrnutí nevyměření nebo snížení poplatku) bude nově provozovatel informován hláškou, vygenerovanou při spuštění On-line kontroly formuláře F_OVZ_SPE. Informace k podání POPLATKOVÉHO PŘIZNÁNÍ naleznete v záložce Poplatky. Povinnost podat poplatkové přiznání se vztahuje na provozovny, u nichž celková výše poplatků za poplatkové období činí 50 000 Kč a více. Poplatkové přiznání se podává také za provozovnu, u které klesne poplatek pod 50 000 Kč v důsledku snížení a/nebo nevyměření poplatku za některé zdroje a emise. Podrobnosti naleznete zde.


Hlášení F_OVZ_SPE

Povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence (hlášení F_OVZ_SPE) má dle § 17, odst. 3, písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší provozovatel každého stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona („Vyjmenované zdroje“), s výjimkou kategorie označené kódem 8. Chovy hospodářských zvířat (viz § 17, odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb.). Ohlašování SPE v rozsahu stálých údajů vyplněných na listech 2 a/nebo 3 se provádí i za zdroje, které byly v provozu pouze část roku, nebo byly po celý rok mimo provoz. Ohlašování provádí provozovatel zdroje, který je v danou chvíli (tj. ke dni ohlášení SPE) provozovatelem zdroje podle § 2, písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Obsah souhrnné provozní evidence je dle § 17, odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb. stanoven v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. V souladu s textem úvodního ustanovení v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. se u vybraných provozoven použije pro ohlášení souhrnné provozní evidence zjednodušený formulář F_OVZ_SPE.


Hlášení F_OVZ_RL a F_OVZ_PO

Informace k uvedeným hlášením naleznete na internetové adrese MŽP.


Hlášení F_OVZ_KTSP

Informace k uvedeným hlášením naleznete na internetové adrese MŽP.