Úvod Návody Předpisy Pomůcky Příklady Kontrola hlášení KÚ info Archiv Poplatky   

Návody

Aktualizováno: 5.1.2021 12:00 SEČ


Návod 2020
Postup stažení formuláře a zpracování hlášení
Postup registrace nové provozovny
Postup doplnění kódu adresního místa (RÚIAN) a kontroly shody umístění provozovny (adresy provozovny podle kódu adresního místa) a kódu/názvu ÚTJ (územně technické jednotky)

Pokyny pro ohlášení za zařízení, provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech, zveřejňuje provozovatel ISPOP na internetových stránkách https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod/aktuality.html: Ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná na více místech
V návaznosti na Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uvedené ve Věstníku MŽP sděluje provozovatel ISPOP pokyny k ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech (přemístitelné stacionární zdroje, např. recyklační linky stavebních hmot zařazené pod kódem 5.12. v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.). Pro ohlášení údajů o provozu uvedeného zařízení lze využít zástupné adresy provozovny, situované do sídla provozovatele (pouze pro ohlášení činnosti v rámci kraje, v němž je zároveň sídlo provozovatele), nebo do sídla povolovacího orgánu (krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy).
Další pokyny pro ohlášení jsou uvedeny na stránce Příklady v dokumentu Mobilní recyklační linka.