Úvod Návody Předpisy Pomůcky Příklady Kontrola hlášení KÚ info Archiv Poplatky   

Kontrola vyplněných hlášení

Aktualizováno: 31.5.2021 11:00 SELČ


ČHMÚ je institucí, pověřenou mj. také přípravou, distribucí a archivací údajů o zdrojích znečišťování ovzduší, využívaných např. pro plnění Reportingových povinností vůči Evropské unii a pro modelování podílu zdrojů na znečištění ovzduší.
V samostatných souborech jsou ke stažení podrobné informace k jednotlivým prováděným testům, které generují mailové zprávy, rozesílané provozovatelům zdrojů a v závažných případech rovněž v kopii ČIŽP.

T01 Množství emisí
T02 Souřadnice a ÚTJ (Územně technická jednotka)
T02 Příloha: Číselník ÚTJ
T03 Chyby nahrávání
T04 Spalovací zdroje
T05 Ostatní zdroje
T06 Odlučovače a výkony
T07 Topeniště
T08 Duplicita
T09 Chybějící měření/emisní limit
T11 Přemístitelné provozovny
T12 Chybějící údaje SPE
T13 Lokalizace provozovny - kód adresního místa a ověření ÚTJ

S dotazy ohledně automaticky generovaných e-mailů s chybovými protokoly z emisní databáze ISKO (ČHMÚ Praha) se obracejte prosím výhradně na e-mailovou adresu spe@chmi.cz