Úvod Návody Předpisy Pomůcky Příklady Kontrola hlášení KÚ info Archiv Poplatky   

Užitečné pomůcky

Aktualizováno: 5.1.2021 12:00 SEČ


Emisní faktory pro spalovací zdroje (Věstník MŽP Duben 2018 výběr z textu, str. 18 a 19) – pro výpočet emisí NOx a CO u zdrojů do celkového jmenovitého tepelného příkonu 1MW, spalující plynná a/nebo kapalná paliva
Převod GPS souřadnic
Výpočet tepla
Emisní faktory čerpací stanice (pouze BA)
Stanovení tepelného příkonu u dieselagregátu
Stanovení účinnosti odlučovačů
Upozornění (nezabraňuje podání hlášení) - vysvětlení