Úvod Návody Předpisy Pomůcky Příklady Kontrola hlášení KÚ info Archiv Poplatky   

Poplatky

Aktualizováno: 23.3.2021 18:00 SEČ


Hlášení F_OVZ_POPL

Povinnost podat poplatkové přiznání (hlášení F_OVZ_POPL) dle § 15, odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ISPOP má provozovatel stacionárního zdroje uvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. („Vyjmenovaný zdroj“).

Od podání poplatkového přiznání podle § 15 zákona za rok 2017 postupuje provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu na základě toho, zda uplatňuje u některého zdroje pro jednu nebo více znečišťujících látek nevyměření poplatku podle § 15, odst. 6 zákona a/nebo snížení poplatku podle odst. 5. V takovém případě vyplní údaje o emisích a poplatcích do části 3. formuláře F_OVZ_POPL (část 3. Poplatek za provozovnu s uplatněním nevyměření poplatku nebo jeho části dle § 15 odst. 6 a/nebo snížení poplatku dle § 15 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb.). Rovněž přiloží soubor, ve kterém bude dokumentovat postup výpočtu poplatku a využití nevyměření a/nebo snížení poplatků podle náležitostí uvedených v § 15, odst. 5 a 6 zákona. Doporučovaný soubor ve formátu MS Excel 2013, upravený podle nových požadavků na podávání poplatkových přiznání, si lze stáhnout zde.

Vzhledem k relativně náročnému vyplnění údajů pro výpočet poplatku s využitím nevyměření poplatku podle § 15, odst. 5 a 6 (viz stanovisko MŽP zde) se doporučuje seznámení s jeho použitím na některém ze seminářů k ohlašování SPE a poplatkových přiznání.

Poplatkové přiznání se nepodává v případě, že celková výše poplatku bez uplatnění snížení a/nebo nevyměření poplatku nedosahuje při podání řádného přiznání výše 50 000 Kč. Ve všech ostatních případech, tj. i když klesne celková výše poplatku při podání dodatečného/opravného poplatku pod 50 000 Kč, je poplatník povinen přiznání podat.