Úvod Návody Předpisy Pomůcky Příklady Kontrola hlášení KÚ info Archiv Poplatky   

Předpisy a datový standard pro list 5. Údaje o měření emisí

Aktualizováno: 5.1.2021 12:00 SEČ


Provozovatelům zdrojů a měřicím skupinám je nabídnuta možnost využít zpracování a předání údajů o měření emisí v elektronické formě v podobě samostatného datového standardu pro ohlášení souhrnné provozní evidence za příslušný rok. Připojením souboru ve formátu XML odpovídajícímu datovému standardu pro výsledky měření k ohlašovaným údajům souhrnné provozní evidence na listu 5 lze splnit povinnost vyplnění údajů uvedených v příloze č. 11 k vyhlášce 415/2012 Sb., bod 1.5. Údaje o měření emisí. XSD pro List 5 formuláře F_OVZ_SPE (bod 1.5. přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.) Přiložený soubor obsahuje definici specifických typů pro SPE, obecné typy (ShortStringTyp, MediumStringTyp, LongStringTyp, FileDataTyp) jsou definovány v common.xsd . Pozn.: pro využití je zapotřebí vložit do položky 1 „Pořadové číslo stacionárního zdroje/zdrojů 001 – 999“ na listu 5 číslo/čísla měřeného zdroje/zdrojů a přiložit soubor XML odpovídající XSD.

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
Zákon č. 369/2016 Sb. – novela zákona č. 201/2012 Sb. (výběr textu částky 147)
Vyhláška č. 415/2012 Sb.
Vyhláška č. 452/2017 Sb. - novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.
Vyhláška č. 216/2019 Sb. - novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.
Věstník MŽP č. 7 2013 (sčítací pravidla str. 39)
Věstník MŽP listopad 2020 (číselníky)
Věstník MŽP prosinec 2020 (emisní faktory)
Datový standard pro list 5. Údaje o měření emisí (soubory xsd v archivu zip)