Seznam zařízení pro tepelné zpracování odpadu v ČR

Aktualizováno: 13. 5. 2022Český hydrometeorologický ústav zpracovává a ve spolupráci s ČIŽP průběžně aktualizuje databázi zařízení pro tepelné zpracování odpadu. V návaznosti na článek 55 směrnice 2010/75/EU, o průmyslových emisích ze dne 24. listopadu 2010, který upravuje přístup k informacím a spoluúčast veřejnosti, zpřístupňujeme v níže uvedeném odkazu seznam zařízení pro tepelné zpracování odpadu, která jsou v současné době v České republice v provozu.

Seznam spaloven odpadu v ČR je možno stáhnout ve formátu *.xls
Seznam zařízení spoluspalujících odpad ve formátu *.xls

Doporučujeme soubory stáhnout na lokální počítač, prohlížet je pomocí programu MS Excel a nepoužívat náhled souborů v internetovém prohlížeči.

Kontaktní osoba:
Ing. Ilona Dvořáková
e-mail: ilona.dvorakova@chmi.cz