Informace o spalovnách za rok 2019

Grafický navigátor

Grafický navigátor vyžaduje JavaScript. V případě problémů použijte tabulku se seznamem.


Seznam zařízení pro tepelné zpracovávání odpadu

Název Poznámka:
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. – Provozovna Pardubice Spalovna je dočasně mimo provoz od 30. 1. 2004, do konce roku 2019 nebyla zprovozněna.
AVE Kralupy s.r.o. – Spalovna průmyslových odpadů
BDW LINE, spol. s r.o. – Spalovna Lysá nad Labem Zařízení spalovny bylo po odstávce (od roku 2006) zprovozněno dne 30. 11. 2012. Provoz probíhal většinou na zemní plyn, spalování odpadu bylo zatím spuštěno jen pro testování filtrů. Od 13. 5. 2013 je odstavena z ekonomických důvodů (nedostatek nebezpečného odpadu). Do konce roku 2019 nebyl provoz obnoven.
BOTAS a.s. – Výrobní závod a provozní ředitelství Spalovna je od roku 1995 mimo provoz.
Cement Hranice, akciová společnost Spoluspalování – emise pocházejí převážně z výroby slínku v rotační peci, pouze malá část ze spoluspalování odpadu.
CEMEX Czech Republic‚ s.r.o. Spoluspalování – emise pocházejí převážně z výroby slínku v rotační peci, pouze malá část ze spoluspalování odpadu.
Českomoravský cement, a.s. – Závod Mokrá Spoluspalování – emise pocházejí převážně z výroby slínku v rotačních pecích, pouze malá část ze spoluspalování odpadu.
Českomoravský cement, a.s. – Závod Radotín Spoluspalování – emise pocházejí převážně z výroby slínku v rotačních pecích, pouze malá část ze spoluspalování odpadu. Průběžné využívání odpadů probíhá v závislosti na potřebě paliva v cementárně od dubna 2015 obvykle jeden den v týdnu.
DESTRA Co., spol. s r.o. – ZEVO Chropyně, jižní část (spalovna) Spalovna k 31. 5. 2009 ukončila provoz na dobu neurčitou v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí spojenou s navýšením kapacity z původních 2 500 t/rok. Dokumentace k rekonstrukci proběhla schvalovacím procesem – EIA. Do konce roku 2019 nebyla spalovna zprovozněna. Dne 21. 10. 2019 bylo vydáno integrované povolení.
DEZA, a.s. – Spalovna
E K O T E R M E X, a.s. – Spalovna nebezpečných a průmyslových odpadů Linka č. 2 (muflová pec MP 150) není od roku 2009 v provozu.
Elektrárna Dětmarovice, a.s. Změnou integrovaného povolení č. 23 ze dne 25. 7. 2019 byla povolena spalovací zkouška s příměsí suchých čistírenských kalů, společně s černým uhlím, k ověření vlivu na koncentrace emisí. Spalovací zkouška byla provedena v roce 2019 a probíhala cca 36 hodin.
Envir s.r.o. – Spalovna NO Brtnice Na základě písemného oznámení provozovatele je od 2. 3. 2015 pozastaveno spalování odpadu z důvodu odpojení spalovny od dodávek elektrické energie, do konce roku 2019 nebylo zahájeno. Bylo zahájeno posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „Modernizace spalovny NO Brtnice s cílem navýšení zpracovatelské kapacity“.
Fakultní nemocnice Hradec Králové – Spalovna NO, kotelna + kotel CERTUS
Fakultní nemocnice v Motole
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
CHS Epi, a.s. Spaluje pouze vlastní odpady.
KÄSTLE CZ, a.s. Od 1. 2. 2019 došlo ke změně názvu provozovatele, dříve SPORTEN, a.s.
Lafarge Cement, a.s. Spoluspalování – emise pocházejí převážně z výroby slínku v rotační peci, pouze malá část ze spoluspalování odpadu. Změnou integrovaného povolení č. 27 ze dne 11. 3. 2019 byla navýšena kapacita spalovaných odpadů z původních 100 000 t/rok.
Marius Pedersen a.s. – Spalovna Těchonín Spalovna je v majetku společnosti Armádní Servisní, příspěvková organizace, provozovatelem je Marius Pedersen a.s. Dne 10. 12. 2013 byla odstavena z provozu do doby, než bude instalováno zařízení k omezení emisí NOx, do konce roku 2019 nebyla zprovozněna.
MEGAWASTE-EKOTERM, s.r.o.
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Spalovna NO a plynová kotelna Pardubice
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje – Kotelna a spalovna
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace – Kotelna a spalovna
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – Spalovací zařízení spalující plynná paliva, Spalovna nemocničního odpadu
Plzeňská teplárenská, a.s. – areál Teplárna Změnou integrovaného povolení ze dne 12. 4. 2017 byla povolena spalovací zkouška (spoluspalování odpadních kalů z ČOV Plzeň spolu s hnědým uhlím nebo biomasou). V letech 2018 a 2019 odpad spalován nebyl.
Plzeňská teplárenská, a.s. – ZEVO PLZEŇ Stavba nového zařízení pro energetické využití komunálního odpadu byla dokončena v prosinci 2015. Od 12. 8. 2016 bylo ve zkušebním provozu, který měl trvat do 12. 8. 2018. Změnou integrovaného povolení ze dne 17. 7. 2018 byl prodloužen do 30. 12. 2019. Dne 22. 3. 2019 bylo zařízení zkolaudováno a přechází na provoz trvalý. Změnou integrovaného povolení č. 5 ze dne 7. 12. 2019 byla od roku 2020 kapacita navýšena na 105 000 t/rok.
Pražské služby, a.s. – Závod 14, Zařízení na energetické využití odpadu Malešice
Purum s.r.o. – Spalovna odpadů
RUMPOLD s.r.o. – Spalovna Jihlava
RUMPOLD s.r.o. – Spalovna Strakonice
SAKO Brno, a.s. – divize 3 ZEVO
SPL Jablonec nad Nisou, s.r.o. – Spalovna nebezpečných odpadů
SUEZ CZ a.s. – Spalovna průmyslových odpadů Trmice Dne 1. 12. 2019 došlo ke změně názvu provozovatele, dříve SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ CZ a.s.– Spalovna NO Ostrava Dne 1. 12. 2019 došlo ke změně názvu provozovatele, dříve SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ CZ a.s.– Spalovna NO Zlín Dne 1. 12. 2019 došlo ke změně názvu provozovatele, dříve SUEZ Využití zdrojů a.s.
SUEZ CZ a.s.– Spalovna Plzeň Dne 1. 12. 2019 došlo ke změně názvu provozovatele, dříve SUEZ Využití zdrojů a.s.
TERMIZO a.s. – Spalovna komunálních odpadů
Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Kotelna nemocnice a spalovna NO
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. – divize Jihlava – ČOV Jihlava Dne 3. 5. 2013 bylo zařízení spalovny z provozních důvodů odstaveno, nebylo uvedeno do provozu ani do konce roku 2019.