Úvod Návody Předpisy Pomůcky Příklady Kontrola hlášení KÚ info Archiv Poplatky   

Úvod do ohlašování údajů agendy ovzduší za rok 2020 prostřednictvím ISPOP

Aktualizováno: 23.3.2021 18:00 SEČ


Aktuálně z www.ispop.cz

ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností V tomto odstavci vás budeme pravidelně informovat o nejdůležitějších změnách souvisejících s ohlašováním agendy ovzduší a aktualitách na www.ispop.cz.

23.3. 2021: Oprava sazby pro zpoplatnění VOC
V souboru Excel doporučeném pro doložení výpočtu poplatku za provozovnu s uplatněním nevyměření poplatku nebo jeho části dle § 15 odst. 6 a/nebo snížení poplatku dle § 15 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., který si lze stáhnout zde, byla opravena sazba pro výpočet poplatku za emise VOC.

15.1. 2021: Upozornění pro ohlášení souhrnné provozní evidence za zdroje s kódem 5.11.
Pro výpočet množství emisí pomocí emisních faktorů použije provozovatel emisní faktory uvedené v novém Věstníku MŽP z prosince 2020. K porovnání emisních faktorů lze využít náhledy v souboru zde.
15.1. 2021: Obě chyby uvedené v upozornění ze dne 5.1. 2021 byly ke dni 15.1. 2021 opraveny.
5.1. 2021: Upozornění pro ohlášení souhrnné provozní evidence za zdroje s kódem 7.7. Zpracování dřeva…
Z důvodu validační chyby ve formuláři pro ohlášení souhrnné provozní evidence za provozovny se zdroji zařazenými pod kód 7.7., nelze v současnosti podávat za tyto provozovny hlášení. Chyba by měla být odstraněna nejpozději v průběhu příštího týdne.
5.1. 2021: Upozornění pro ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná na více místech
Z důvodu validační chyby ve formuláři pro ohlášení souhrnné provozní evidence za provozovny s přemístitelnými zdroji nelze v současnosti podávat hlášení s nevyplněnými údaji listu 4. Údaje o komínech a výduších. Chyba by měla být odstraněna nejpozději v průběhu příštího týdne.
4.1. 2021: Pro komunikaci k náležitostem ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatků můžete využít e-mailovou adresu spe@chmi.cz. Předchozí e-mailová adresa emise@chmi.cz již není používaná.
4.1. 2021: Ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná na více místech
V návaznosti na Sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí (MŽP) uvedené ve Věstníku MŽP stanovuje provozovatel ISPOP pokyny k ohlášení souhrnné provozní evidence za zařízení, provozovaná v průběhu kalendářního roku na několika místech (přemístitelné stacionární zdroje, např. recyklační linky stavebních hmot zařazené pod kódem 5.11. v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. nebo štěpkovače s kódem 7.7.). Provozovatel je povinen označit hlášení SPE za provoz přemístitelných zdrojů v příslušné položce na listu č. 1. Pro ohlášení údajů o provozu uvedeného zařízení je dále provozovatel povinen využít na účtu ISPOP i v hlášení zástupnou adresu provozovny, situovanou do sídla povolovacího orgánu, příslušného krajského úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy.
Další pokyny pro ohlášení jsou uvedeny zde.
4.1. 2021: Zjednodušené ohlášení F_OVZ_SPE
Pokud je v rámci provozovny provozován pouze zdroj kategorie 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně (pouze plynná nebo kapalná paliva) a/nebo záložní zdroj energie, tj. zdroj zařazený pod kód 1.1., 1.2. nebo 1.3. na nějž se vztahuje ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. a/nebo kategorie 10.2. Čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu (čerpací stanice na naftu a jiné pohonné hmoty se již neohlašují), lze vyplnit tzv. zjednodušené ohlášení SPE. Další informace naleznete zde.


Hlášení F_OVZ_POPL

Pro výpočet poplatku za rok 2020 platí opět nové zvýšené sazby za jednotlivé znečišťující látky. O případném dosažení či překročení celkové částky poplatku za provozovnu 50000 Kč,- (bez zahrnutí nevyměření nebo snížení poplatku) bude nově provozovatel informován hláškou, vygenerovanou při spuštění On-line kontroly formuláře F_OVZ_SPE. Informace k podání POPLATKOVÉHO PŘIZNÁNÍ naleznete v záložce Poplatky. Povinnost podat poplatkové přiznání se vztahuje na provozovny, u nichž celková výše poplatků za poplatkové období činí 50 000 Kč a více. Poplatkové přiznání se podává také za provozovnu, u které klesne poplatek pod 50 000 Kč v důsledku snížení a/nebo nevyměření poplatku za některé zdroje a emise. Podrobnosti naleznete zde.


Hlášení F_OVZ_SPE

Povinnost ohlašovat údaje souhrnné provozní evidence (hlášení F_OVZ_SPE) má dle § 17, odst. 3, písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší provozovatel každého stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona („Vyjmenované zdroje“), s výjimkou kategorie označené kódem 8. Chovy hospodářských zvířat (viz § 17, odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb.). Ohlašování SPE v rozsahu stálých údajů vyplněných na listech 2 a/nebo 3 se provádí i za zdroje, které byly v provozu pouze část roku, nebo byly po celý rok mimo provoz. Ohlašování provádí provozovatel zdroje, který je v danou chvíli (tj. ke dni ohlášení SPE) provozovatelem zdroje podle § 2, písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Obsah souhrnné provozní evidence je dle § 17, odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb. stanoven v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. V souladu s textem úvodního ustanovení v příloze č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb. se u vybraných provozoven použije pro ohlášení souhrnné provozní evidence zjednodušený formulář F_OVZ_SPE.


Hlášení F_OVZ_RL a F_OVZ_PO

Informace k uvedeným hlášením naleznete na internetové adrese MŽP.


Hlášení F_OVZ_KTSP

Informace k uvedeným hlášením naleznete na internetové adrese MŽP.