Úvod Návody Předpisy Pomůcky Příklady Kontrola hlášení KÚ info Archiv Poplatky   

Užitečné pomůcky

Aktualizováno: 18.1.2024 10:20 SEČ


Registrace provozovny pro ohlašování přemístitelných zdrojů
Stanovení tepelného příkonu u dieselagregátu
Využití kapacity
Výpočet tepla
Emisní faktory pro spalovací zdroje (Věstník MŽP Prosinec 2022) – pro výpočet emisí NOx a CO u zdrojů do celkového jmenovitého tepelného příkonu 1MW, spalující plynná a/nebo kapalná paliva
Výrobky
Komíny a výduchy
Převod GPS souřadnic
Stanovení účinnosti odlučovačů