Úvod Návody Předpisy Pomůcky Příklady Kontrola hlášení KÚ info Archiv Poplatky   

Poplatky

Aktualizováno: 7.2.2023 15:20 SEČ


Hlášení F_OVZ_POPL

Povinnost podat poplatkové přiznání (hlášení F_OVZ_POPL) dle § 15, odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší do 31. března roku následujícího po skončení poplatkového období příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ISPOP má provozovatel stacionárního zdroje uvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. („Vyjmenovaný zdroj“).

Novela § 15 zákona o ochraně ovzduší (ve znění zákona 283/2021 Sb.) mění dosavadní podmínky pro uplatnění nevyměření poplatku podle § 15, odst. 6 zákona a/nebo snížení poplatku podle odst. 5. Pokud bude za provozovnu použito snížení a/nebo nevyměření poplatku, vyplní se údaje o emisích a poplatcích do části 3. formuláře F_OVZ_POPL (část 3. Poplatek za provozovnu s uplatněním nevyměření poplatku nebo jeho části dle § 15 odst. 6 a/nebo snížení poplatku dle § 15 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb.). Rovněž se přiloží soubor, ve kterém bude dokumentován postup výpočtu poplatku a využití nevyměření a/nebo snížení poplatků podle náležitostí uvedených v § 15, odst. 5 a 6 zákona. Doporučovaný soubor ve formátu MS Excel 2013, upravený podle nových požadavků na podávání poplatkových přiznání, si lze stáhnout zde.

MŽP zveřejnilo nově upravené stanovisko k vybraným ustanovením § 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Stanovisko naleznete zde.

Poplatkové přiznání se nepodává v případě, že celková výše poplatku bez uplatnění snížení a/nebo nevyměření poplatku nedosahuje při podání řádného přiznání výše 50 000 Kč. Ve všech ostatních případech, tj. i když klesne celková výše poplatku při podání dodatečného/opravného poplatku pod 50 000 Kč, je poplatník povinen přiznání podat.