ÚvodSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/75/EUSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/63/ECSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/81/ECSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/80/EC – platnost ukončena
1. 1. 2016
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/76/EC – platnost ukončena
7. 1. 2014
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 99/13/EC – platnost ukončena
7. 1. 2014
  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Aktualizováno: 21.6.2016


Směrnici si můžete stáhnout zde.

Základní charakteristika:
Jedná se o rámcovou směrnici, která v roce 2010 plně nahradila směrnici 2008/1/ES o integrované prevenci a omezování znečištění. Hlavním cílem této směrnice je učinit taková opatření, aby byla zajištěna prevence, snižování a pokud možno úplné vyloučení znečištění způsobeného průmyslovými činnostmi.

Kontaktní osoby:
Ing. Pavel Machálek
telefon: 244 032 429
e-mail: machalek@chmi.cz

Ing. Ilona Dvořáková (spalovací zdroje a spalovny)
telefon: 244 032 427
e-mail: ilona.dvorakova@chmi.cz


Kontaktní adresa:
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
Úsek kvality ovzduší, Oddělení emisí a zdrojů
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany