ÚvodSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2010/75/EUSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 94/63/ECSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/81/ECSměrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/80/EC – platnost ukončena
1. 1. 2016
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/76/EC – platnost ukončena
7. 1. 2014
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 99/13/EC – platnost ukončena
7. 1. 2014
  
Směrnice Rady č. 2001/80/EC o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení

Aktualizováno: 21.6.2016


Směrnici si můžete stáhnout zde.

Základní charakteristika:
Základním cílem směrnice je omezení emisí SO2, NOX a tuhých látek u všech spalovacích zařízení, jejichž jmenovitý tepelný příkon je 50 MW nebo vyšší bez ohledu na typ použitého paliva (tuhé, kapalné nebo plynné).

Směrnice byla od 1. 1. 2016 nahrazena kapitolou III směrnice č. 2010/75/EU (ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ).

Kontaktní osoba:
Ing. Ilona Dvořáková
telefon: 244 032 427
e-mail: ilona.dvorakova@chmi.cz


Kontaktní adresa:
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
Úsek kvality ovzduší, Oddělení emisí a zdrojů
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany