ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2007
Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzduší
Celková redakce ročenky

J. Ostatnická

Autoři a spolupracovníci

I. Emise látek znečišťujících ovzduší v České republice
P. Machálek, P. Fott, M. Coňková, J. Ostatnická, R. Srněnský

II. Imise látek znečišťujících venkovní ovzduší v České republice, kap. II.1–II.4
Z. Blažek, L. Černikovský, M. Coňková, I. Hůnová, J. Horálek, B. Krejčí, J. Maznová, V. Novák, J. Ostatnická, J. Sládeček, R. Srněnský

II.5. Hodnocení provozu smogových regulačních systémů na území české republiky v roce 2007
J. Keder, E. Černý

3. Atmosférická depozice na území České republiky
I. Hůnová,R. Hesoun, P. Kurfürst, J. Maznová, M. Coňková, J. Ostatnická

Překlad a redakce
Z. Dostálová

Technická spolupráce, odborné konzultace
J. Macoun, R. Hesoun, P. Novotný, L. Černikovský, B. Krejčí, Z. Blažek, J. Abraham, Z. Roubal

Vydal: Český hydrometeorologický ústav
Praha 2008

© ČHMÚ 2008