ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010

Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzduší
Celková redakce ročenky

J. Ostatnická

Autoři a spolupracovníci

I. Emise do ovzduší v České republice
I. Dvořáková, P. Fott, P. Machálek, M. Modlík, J. Ostatnická, M. Schreiberová, R. Srněnský

II. Imise látek znečišťujících venkovní ovzduší v České republice, kap. II.1–II.4
J. Horálek, T. Hrbek, I. Hůnová, B. Krejčí, L. Matoušková, J. Maznová, V. Novák, J. Ostatnická, M. Schreiberová, R. Skeřil, J. Sládeček, R. Srněnský

II.5. Hodnocení provozu smogových regulačních systémů na území České republiky v roce 2010
J. Keder, E. Černý

III. Atmosférická depozice na území České republiky
I. Hůnová, R. Hesoun, P. Kurfürst, J. Maznová, J. Ostatnická, M. Schreiberová

 

Překlad a redakce
Z. Dostálová

Technická spolupráce, odborné konzultace
L. Černikovský, R. Hesoun, J. Macoun, P. Novotný, H. Plachá

Vydal Český hydrometeorologický ústav
Praha 2011

© ČHMÚ 2011