Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav
Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ | Pro veřejnost | Pro povodňové orgány | Pro vodohospodáře
Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ pro veřejnost

Povodně v dnešní době ovlivňují hospodářství jako celek a tím se týkají každého z nás. Mnohem ohroženější povodněmi jsou lidé žijící v zátopových oblastech. Zejména pro jejich ochranu stát vybudoval celou řadu technických opatření (přehrady, ochranné hráze, poldry atd.) a také zavedl organizační složky civilní ochrany obyvatel a jejich majetku. Mezi hasiči, vodohospodáři, povodňovými komisemi a krizovými štáby má své místo také Hlásná a předpovědní povodňová služba ČHMÚ, která zajišťuje monitorování aktuální situace, připravuje předpovědi a vydává výstrahy, které aktivují celý mechanismus protipovodňových opatření. Státem budovaný systém protipovodňové ochrany má zásadní podíl na snižování povodňových škod a poskytuje určitou jistotu ochrany každému. Přesto ten, kdo zažil povodeň, potvrdí, že výhodou je připravenost každého jedince, protože organizovaná pomoc nemusí přijít včas a nemusí uchránit vše, co bychom uchránit chtěli.

Výhodou Hlásné a předpovědní povodňové služby je její otevřenost. Většina informací, které máme z našich stanic, i které produkují naše předpovědní pracoviště, je dostupná každému. Proto například při nepříznivé hydrologické předpovědi nebo při vydání výstrahy před povodněmi může každý na tyto impulsy reagovat dříve než složky civilní ochrany. Podmínkou je vědomí, že takovéto informace existují, přehled o tom, kde je možné je sehnat, a schopnost tyto informace správně interpretovat.

Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ pro veřejnost popisuje velmi jednoduchou formou problematiku povodňového rizika v našich geografických podmínkách, měření hydrologických jevů a jejich předpovídání. Podrobnější informace jsou součástí průvodců pro povodňové orgány a vodohospodáře.

Kapitoly průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ pro veřejnost: Pro děti:
KVÍZ
Vyzkoušejte si, jaké máte znalosti o povodních a protipovodňové ochraně.

Verzi k vytištění ve formátu PDF je možné stáhnout ZDE (velikost 4MB!)

Stáhněte si osobní povodňový plán, který vám pomůže se lépe chránit před povodní.