Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav
Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ | Pro veřejnost | Pro povodňové orgány | Pro vodohospodáře
Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ pro povodňové orgány

Koordinované řízení protipovodňové ochrany je mnohem efektivnější než svépomocí prováděná individuální ochrana jednotlivců. Každá moderní společnost má pro tyto účely vytvořený systém institucí a procedur, které řídí preventivní a operativních ochranná opatření ke snížení povodňových škod. Základním pilířem tohoto systému v ČR je horizontálně i vertikálně členěná soustava povodňových komisí a krizových štábů, kde se ve spolupráci s dalšími organizacemi (hasiči, správci toků, policie, armáda atd.) vydávají nejdůležitější rozhodnutí k organizaci protipovodňové ochrany.

Hlásná a předpovědní povodňová služba (HPPS) zajišťuje v prvé řadě informační podporu těmto orgánům. Vydáním výstrahy je aktivuje a v průběhu povodně dodává zprávy o aktuální hydrometeorologické situaci a o jejím dalším vývoji. Protože nejde o triviální informace, je žádoucí, aby členové těchto orgánů měli alespoň základní přehled o aktivitách a výstupech HPPS. Průvodce informace Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ pro povodňové orgány tento přehled obsahuje.

Kapitoly průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ pro povodňové orgány:

Verzi k vytištění ve formátu PDF je možné stáhnout ZDE (velikost 19MB!)