Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav
Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ | Pro veřejnost | Pro povodňové orgány | Pro vodohospodáře
Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ pro vodohospodáře

Vodohospodáři a především správci toků hrají při povodních klíčovou roli. Ovládají nejdůležitější strukturální prvky protipovodňové ochrany (přehradní nádrže, jezy, poldry). Jejich efekt na snížení povodňových škod je možné výrazně zvýšit, pokud jsou aktivně využity ještě před nástupem povodňových stavů (jedná se zejména o včasné vypouštění nádrží). Proto spolupráce mezi Hlásnou a předpovědní službou (HPPS) a vodohospodáři musí být velmi těsná.

Informace, které distribuuje HPPS směrem k vodohospodářům jsou zpravidla detailnější, než dostává veřejnost a také se předpokládá, že příjemci těchto informací více rozumí problematice prognózy hydrologických jevů, aby nedocházelo k chybné interpretaci ať už naměřených nebo předpověděných hodnot. Průvodce informacemi HPPS pro vodohospodáře obsahuje poměrně podrobný rozbor předpovědních metod a výstupů HPPS. Důraz byl kladen především na novinky v aktivitách HPPS - na tvorbu a využití pravděpodobnostních předpovědí a na varování před přívalovými povodněmi.

Kapitoly průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ pro vodohospodáře:

Předběžnou verzi k vytištění ve formátu PDF je možné stáhnout ZDE (velikost 3MB!)