Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav
Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ | Pro veřejnost | Pro povodňové orgány | Pro vodohospodáře

Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ

Povodně jsou z hlediska možných škod nejrizikovějším přírodním živlem v České republice. Proto je u nás ochraně před škodlivými účinky povodní věnována značná pozornost. Zkušenosti i různé studie prokázaly, že nedílnou součástí účinné protipovodňové ochrany je provoz hlásné a předpovědní povodňové služby. Potenciální snížení povodňových škod při včasném varování může za určitých situací dosahovat až desítek procent celkových škod, což mnohonásobně převyšuje provozní náklady pro hydrologickou hlásnou a předpovědní službu.

Hlásná a předpovědní služba (HPPS), kterou v ČR provozuje ČHMÚ, může plnohodnotně plnit svůj účel pouze za předpokladu, že naši uživatelé (odborníci i veřejnost) vědí jaké informace HPPS poskytuje, jak se k této informacím dostat a jak s nimi pracovat. Uvedené webové stránky Průvodce informacemi HPPS by měly pomoci tyto předpoklady splnit. Stránky vznikly v rámci projektu SP/1C4/16/07 z podpory MŽP. Naleznete v nich přehled informačních zdrojů, popis a úskalí používaných předpovědních technik, interpretaci předpovědí, nové trendy v operativní (předpovědní) hydrologii a vyhodnocení hydrologických předpovědí. Protože členové povodňových komisí, správci toků nebo veřejnost potřebují od HPPS jiný typ informace, je také Průvodce rozdělen do tří sekcí.

Vyhodnocení hydrologických předpovědí je v samostatné sekci. Obsahuje přehled vydaných předpovědí, jejich statistické zpracování a také povodňové zprávy z významných povodní posledních let.

Průvodce povodňovými riziky má za cíl zlepšit komunikaci mezi HPPS a uživateli oboustranně. Proto pokud máte nějaké nějaké připomínky nebo dotazy, které se týkají fungování HPPS, můžete je odeslat v uvedeném formuláři. Dotazy týkající se aktuální hydrologické situace se zde nevyřizují! .