Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav
Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ | Pro veřejnost | Pro povodňové orgány | Pro vodohospodáře
Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ pro povodňové orgány

Jak vznikají hydrologické předpovědi?

Hydrologickou předpověď průtoků pro vybrané profily vytváří oddělení hydrologických předpovědí (OHP) Českého hydrometeorologického ústavu v Praze Komořanech a na šesti regionálních pracovištích poboček ČHMÚ (v Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Ostravě a Brně). Na všech těchto pracovištích OHP se každý den standardně počítají oba typy hydrologických předpovědí. ČHMÚ za normální odtokové situace vydává jednou denně termínové manuální předpovědi stavů a průtoků pro 18 vybraných vodoměrných profilů (viz tabulka). Modelové předpovědi na 48 hodin jsou vydávány pro 88 profilů na významnějších tocích Čech, Moravy a Slezska. Za mimořádné odtokové situace zvyšuje četnost vydávání a upřesňování modelových předpovědí na dvakrát i vícekrát za den.

Tabulka Seznam profilů, pro které jsou denně počítány manuální hydrologické předpovědi
Tok Předpovědní profil Předstih předpovědi (hod.) Tok Předpovědní profil Předstih předpovědi (hod.)
Labe Jaroměř 3 Metuje Jaroměř 3
Labe Přelouč 14 Labe Brandýs nad Labem 12
Vltava Přítok do VD Orlík 7 Vltava Vrané nad Vltavou 6
Berounka Beroun 12 Vltava Praha – Malá Chuchle 6
Labe Mělník 12 Ohře Karlovy Vary 15
Ohře Přítok do VD Nechranice 22 Ohře Louny 8
Labe Ústí nad Labem 24 Labe Děčín 27
Odra Bohumín 5 Morava Olomouc 10
Bečva Dluhonice 11 Morava Strážnice 24

Kvalita obou typů hydrologických předpovědí závisí především na kvalitě a množství vstupních informací. U manuálních hydrologických předpovědí, využívající metodu postupových dob a odpovídajících si průtoků, kde je předpověď vytvářena na základě měření průtoků ve výše ležících profilech na daném toku, resp. v daném soutokovém uzlu, představují vstupní data pouze změřené hodnoty průtoků (vodních stavů) v horní a předpovídané stanici. Přítok z mezipovodí je odhadován hydrologem na podkladě jeho zkušeností a informací o pozorovaných a očekávaných srážkách.

U modelových hydrologických předpovědí je výsledná kvalita předpovědí (v případě ČHMÚ na 48 hodin), kromě hydrologických vstupů (stavy, průtoky, manipulace na vodních dílech v povodí), výrazně ovlivňována především meteorologickými vstupy. Meteorologické vstupní data představují změřené úhrny srážek a teplota vzduchu v předpovídaném povodí a zejména pak pre-dikce obou těchto charakteristik na 48 hodin. Základní schéma postupu zpracování hydrologické předpovědi pomocí předpovědních systémů znázorňuje následující obrázek.

Schéma hydrologického systému Aqualog

Z popisu tvorby manuálních hydrologických předpovědí, tak i ze základního schématu hydrologického systému Aqualog je patrné, že výsledná hydrologická předpověď je výrazně ovlivněna zásahy a zkušenostmi prognostika-hydrologa. Je třeba si uvědomit, že hydrologická předpověď není a nikdy nebude absolutně přesná. Jinými slovy lze také říci, že hydrologická předpověď je nejlepší hydrologický odhad následujícího vývoje, s využitím aktuálních dat a znalostí v oblasti hydrologie!
Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ | Pro veřejnost | Pro povodňové orgány | Pro vodohospodáře