Zobrazeni vystrah

Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu. Pokud problém přetrvává, ujistětě se, že máte povolený Javascript a že používate podporovaný prohlížeč - více informací.

Zprávy


  15.4.2021

  Tisková zpráva


  Likvidace nepotřebných vrtů ČHMÚ na území ČR


  Na území ČR proběhla realizace projektu s názvem „Likvidace nepotřebných vrtů ČHMÚ na území ČR”. Fyzickou likvidaci vrtů provedla zprostředkovatelská firma. Projekt začal v roce 2019 a byl ukončen v roce 2021.  Čtěte více (dokument pdf).  1.4.2021

  Tisková zpráva


  „Dotkni se vesmíru” odstartuje technické vzdělávání zábavnou formou.


  V projektu bude zastoupeno i aerologické oddělení ČHMÚ. Účastníci se dozví o tom, co je pro let stratosférického balonu nezbytné – ať už z technického nebo administrativního hlediska. Teoretická část bude zakončena spoluprací při samotném vypouštění.


  Časově je projekt zasazen na období březen-prosinec 2021. ČHMÚ bude realizovat svoji část v průběhu září a října v areálu observatoře Praha-Libuš.


  Předpokládáme 2 vypuštění denně mezi ranním a poledním termínem radiosondáže (tedy předběžně 10 a 12 h SELČ).


  Projekt „Dotkni se vesmíru” naleznete na:
  https://dotknisevesmiru.cz/,
  spadající pod výukové metody Steam Academy:
  https://www.steamacademy.cz/.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  23.3.2021

  Tisková zpráva


  Přinášíme podrobnější informace o pylu a aktivitě klíšťat

  Se začátkem jara a častějším pobytem v přírodě hrozí, že chytneme klíště. Citlivější lidé jsou navíc ohroženi pylovými alergeny. Informace o aktivitě klíšťat, množství a druhu pylů umožňují v předstihu se přizpůsobit aktuální situaci.


  Český hydrometeorologický ústav (Odd. biometeorologických aplikací) ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem spouští podrobnější předpověď pylů a aktivity klíšťat pro území ČR. Informace jsou dostupné na portále ČHMÚ.


  Na hlavní stránce lze nalézt odkaz „Pylový semafor” a „Aktivita klíšťat”.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  4.3.2021

  Tisková zpráva


  Oteplení probudí rostliny


  Letošní zima byla velmi bohatá na sníh a na nízké teploty. Tato situace byla velmi prospěšná pro krajinu a rostliny. Sníh je příslibem dostatku vláhy. Nadcházející oteplení umožní kvetení jarních rostlin. Odtávající sníh přinese vodu i do podzemí a zásoby do nadcházející sezóny budou výrazně lepší, než tomu bylo v předešlém roce.


  Český hydrometeorologický ústav opět obnoví spolupráci s „Fenofáze.cz”, spustí pravidelné publikování dat v „Pylovém semaforu” a opět bude informovat krátkými videi „Biometeorologických zpráv” o stavu rostlin a počasí v ČR.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).  1.3.2021

  Tisková zpráva


  BORA na Ostravsku určí podíly zdrojů znečišťování ovzduší


  Projekt BORA hledá odpověď na opakovanou a stále ne zcela dořešenou otázku: „Jaký skutečný podíl mají na kvalitě ovzduší místní průmysl, vytápění domácností, doprava, přenos znečištění z Polska a další zdroje?”


  Výzkumný koncept BORA by měl přinést svěží vítr do problematiky hodnocení původu zdrojů znečišťování ovzduší. Díky komplexnímu a inovativnímu přístupu i rozsáhlé spolupráci mezi institucemi bude zjišťovat podíl významných typů zdrojů v části České republiky s nejhorším ovzduším. Zaměří se především na znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem a jemnými prachovými částicemi. Výsledkem budou doporučení, jak v tomto komplikovaném území v budoucnu při ochraně ovzduší postupovat.  Čtěte více (dokument pdf).


  Ke stažení (dokument docx).>> Archiv

Výstražné informace

Sucho

Aktuality


  21.4.2021

  Přinášíme informace v nové podobě pro zemědělce, zahrádkáře a všechny milovníky přírody

  Naleznete zde:
  aktuální vývoj vegetace (zda je opožděn či naopak v předstihu), teploty, vláhovou bilanci, srážky či vlhkost půdy. 
  Zveřejňujeme informace o pylech, klíšťatech a kůrovci i v nové aplikaci ČHMÚ. 
  Vše je nově dostupné ve formě interaktivních map zobrazujících informace pro jednotlivé okresy:
  Počasí a rostliny
  – hodnocení vývoje vegetace vůči normálu, teploty (průměrné, minimální a maximální, půdy, sumy teplot)
  Monitoring sucha
  – hodnocení meteorologického sucha s využitím indexů sucha SPEI (vláhová bilance vůči normálu) a SPI (srážky vůči normálu) a půdního sucha (vlhkosti půdy v 0-40 a 0-100 cm)
  Pylový semafor
  – míra ohrožení pylem v nejbližších dnech, přehled alergenů
  Aktivita klíšťať
  – míra ohrožení klíšťaty v nejbližších dnech
  Kůrovec
  – vývoj jednotlivých generací škůdce 
  Všechny mapy jsou sladěny do stejné grafické podoby a mají jednoduché interaktivní ovládání. U jednotlivých sekcí je uvedeno i aktuální slovní hodnocení a různé doprovodné informace (např. dlouhodobé kalendáře přírody, pylový kalendář či doprovodné mapy u meteorologického a půdního sucha). 
  Souhrnné informace vám přinášíme i ve formě videa, které naleznete na Youtube kanále ČHMÚ.


  14.4.2021

  Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky v ČR v březnu 2021

  Jaká byla kvalita ovzduší a jaké byly rozptylové podmínky v ČR v březnu 2021 zjistíte v měsíčních zprávách, které vydává Úsek kvality ovzduší ČHMÚ. Celou zprávu za březen 2021 naleznete zde.


  29.3.2021

  Měsíční výhled počasí

  Od dubna 2021 změní ČHMÚ termín vydávání měsíčního výhledu počasí. Místo pátku bude měsíční výhled nově zveřejňován každé pondělí kolem 17. hodiny. Platnost předpovědi na 4 týdny zůstává. Posun termínu vydání na samý začátek předpovědního období umožní využití nejnovějších předpovědních materiálů. Od této změny si proto slibujeme zkvalitnění předpovědi, a to zejména na první a druhý týden, pro které se ve větší míře používají výstupy numerických předpovědních modelů určených pro střednědobou předpověď. Další novinkou bude změna srovnávacího období – od dubna budeme porovnávat předpovědní prvky, tj. teplotu a srážky s normálem za období 1991 až 2020 místo dosavadního normálu 1981 až 2010. Zároveň bude měsíční výhled nově uvádět extrémy teplot a srážek (týdenní a čtyřtýdenní) zaznamenané od roku 1941 (dříve od r. 1951).


  22.3.2021

  Portál www.FENOFAZE.cz pomáhá sbírat fenologická data

  Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (ÚVGZ) a Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) Vás opětovně zvou k pozorování letošního průběhu jara a celé vegetační sezóny (od rašení až po žloutnutí a opad listů) prostřednictvím společného projektu www.fenofaze.cz, který zajišťuje monitoring vývojových fází (fenologických fází, zkráceně fenofází) vybraných rostlinných druhů v rámci celé ČR. Monitoring je od roku 2019 otevřený pro širokou veřejnost.

  ČHMÚ využívá nasbíraná data do pravidelných biometeorologic-kých zpráv, k informaci veřejnosti o vývoji vegetace a k výzkumným účelům.


  19.3.2021

  Zpravodaj ČHMÚ Ostrava
  2-2021

  K dispozici je 2. číslo „Zpravodaje” roku 2021 s infor-macemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji v měsíci únoru. Toto vydání přináší jako zajímavost informaci o Maximálních a minimálních teplotách v únoru 2021.


>> Archiv