Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav
Průvodce povodňovými riziky - informace o protipovodňové ochraně v ČR | Pro veřejnost | Pro povodňové orgány | Pro vodohospodáře

Vyhodnocení úspěšnosti hydrologických předpovědí povodní v letech 2002 - 2020 (akualizace březen 2020)

ZPRÁVA
metodika a výsledky
PŘEDPOVĚDNÍ STANICE
hodnocení v grafech
SOUHRNNÉ HODNOCENÍ
v mapách a grafech
ARCHIV PŘEDPOVĚDÍ
v grafech
POVODŇOVÉ ZPRÁVY
ČHMÚ

Uvedený graf zobrazuje kategoriální hodnocení hydrologických předpovědí nástupu povodně - tzn. situací, kdy na počátku předpovědi byl pozorovaný průtok pod prahovým průtokem (1.SPA nebo 2. SPA nebo 3.SPA) a během následujících 48 hodin pozorovaný nebo předpovězený průtok prahovou hodnotu překročil. Pokud bylo překročení SPA předpovězeno a skutečně nastalo, je předpověď zařazena do kategorie HIT, pokud bylo předpovězeno a nenastalo - FALSE ALARM a pokud překročení SPA nebylo předpovězeno a nastalo, je předpověď zařazena do kategorie MISS. Více v popisu metody hodnocení.

Pobočka ČHMÚ Předpovědní stanice
Kategoriální hodnocení XY grafy předpovědí objemu a maximálního průtoku

Průvodce povodňovými riziky - základní informace o protipovodňové ochraně v ČR Pro veřejnost | Pro povodňové orgány