Hlásná a předpovědní povodňová služba
Český hydrometeorologický ústav
Průvodce povodňovými riziky - základní informace o protipovodňové ochraně v ČR Pro veřejnost | Pro povodňové orgány