TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Praha
Okres: Praha 2
Měřicí program: ARIE0 , Praha 2-Riegrovy sady
Identifikace ISKO: 2107
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V ICP-MS ng/m³ Xm 0,26 0,51 0,36 0,62 0,35 0,82 0,31 0,27 0,63 0,47 0,39 0,24 0,43
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Cr ICP-MS ng/m³ Xm 0,86 1,81 1,04 1,24 0,57 1,80 1,23 1,08 2,48 1,89 1,10 0,74 1,31
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Mn ICP-MS ng/m³ Xm 3,48 4,60 4,72 6,42 4,10 10,88 4,52 3,55 7,48 7,16 5,05 2,82 5,37
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Fe ICP-MS ng/m³ Xm 231,72 283,93 296,23 389,77 243,81 561,40 300,13 231,99 522,60 476,03 274,65 180,18 331,28
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Ni ICP-MS ng/m³ Xm 0,28 0,65 0,37 0,56 0,27 0,63 0,29 0,29 0,79 0,53 0,38 0,45
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5
Cu ICP-MS ng/m³ Xm 3,83 7,64 4,34 4,72 4,16 7,10 7,34 6,52 10,03 9,30 5,28 2,14 6,00
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Zn ICP-MS ng/m³ Xm 24,72 27,91 20,51 18,77 10,19 13,27 8,15 6,41 14,71 17,20 16,09 9,12 15,45
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
As ICP-MS ng/m³ Xm 1,50 3,05 0,65 0,55 0,24 0,50 0,40 0,15 0,86 0,68 0,80 0,99 0,85
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Se ICP-MS ng/m³ Xm 0,30 0,58 0,25 0,35 0,19 0,48 0,29 0,31 0,76 0,37 0,32 0,31 0,37
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Cd ICP-MS ng/m³ Xm 0,17 0,29 0,04 0,10 0,05 0,06 0,05 0,05 0,10 0,15 0,12 0,07 0,10
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Pb ICP-MS ng/m³ Xm 3,35 7,77 2,35 3,64 1,94 3,12 1,58 1,18 3,26 4,10 3,71 1,88 3,11
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5