Cu - ARIE0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2021
Látka: Cu - měd
Lokalita: Praha 2-Riegrovy sady
Měřicí program: ARIE0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Praha
Okres: Praha 2
Jednotka: ng/m³
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 6,6 2,8 0,4 7,2 2,6 3,8 7,2 5
2 2,5 4,9 24,2 2,1 2,9 7,6 24,2 5
3 5,2 3,8 3,3 4,0 6,2 4,3 6,2 5
4 5,0 5,5 3,8 3,4 5,8 4,7 5,8 5
5 3,1 9,1 1,9 2,1 4,4 4,2 9,1 5
6 12,4 3,9 7,2 5,3 6,7 7,1 12,4 5
7 4,8 5,0 8,1 9,6 9,6 7,3 9,6 5
8 5,0 4,9 8,0 7,6 6,2 6,5 8,0 5
9 8,4 18,6 11,5 3,6 7,4 10,0 18,6 5
10 10,5 6,5 5,6 6,4 19,2 6,8 9,3 19,2 6
11 3,5 4,6 10,0 4,8 0,2 5,3 10,0 5
12 4,3 1,6 3,6 0,6 1,3 2,1 4,3 5