Cr - ARIE0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2021
Látka: Cr - chrom
Lokalita: Praha 2-Riegrovy sady
Měřicí program: ARIE0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Praha
Okres: Praha 2
Jednotka: ng/m³
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,0 0,7 0,1 2,0 0,7 0,9 2,0 5
2 0,8 1,7 3,8 1,3 1,2 1,8 3,8 5
3 1,2 1,0 0,6 0,7 1,7 1,0 1,7 5
4 1,1 1,7 0,7 0,7 2,1 1,2 2,1 5
5 0,4 0,8 0,2 0,3 1,0 0,6 1,0 5
6 3,6 2,5 1,2 1,2 0,5 1,8 3,6 5
7 0,4 1,0 1,4 1,4 2,0 1,2 2,0 5
8 0,6 0,4 1,7 1,0 1,4 1,1 1,7 5
9 1,6 5,3 2,5 0,9 1,8 2,5 5,3 5
10 2,3 1,7 1,3 1,9 3,3 0,2 1,9 3,3 6
11 0,2 0,2 4,2 0,5 0,5 1,1 4,2 5
12 1,2 0,8 1,2 0,2 0,2 0,7 1,2 5