Fe - ARIE0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2021
Látka: Fe - železo
Lokalita: Praha 2-Riegrovy sady
Měřicí program: ARIE0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Praha
Okres: Praha 2
Jednotka: ng/m³
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 267,0 166,0 88,9 512,0 140,0 231,7 512,0 5
2 126,0 184,0 707,0 164,0 216,0 283,9 707,0 5
3 325,0 212,0 189,0 295,0 525,0 296,2 525,0 5
4 381,0 456,0 249,0 327,0 538,0 389,8 538,0 5
5 245,0 443,0 112,0 134,0 236,0 243,8 443,0 5
6 734,0 588,0 450,0 676,0 359,0 561,4 734,0 5
7 255,0 138,0 295,0 436,0 400,0 300,1 436,0 5
8 160,0 85,3 310,0 324,0 222,0 232,0 324,0 5
9 372,0 1030,0 572,0 163,0 410,0 522,6 1030,0 5
10 570,0 349,0 295,0 344,0 925,0 333,0 476,0 925,0 6
11 218,0 254,0 392,0 296,0 93,5 274,6 392,0 5
12 296,0 138,0 279,0 96,5 112,0 180,2 296,0 5