Pb - ARIE0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2021
Látka: Pb - olovo
Lokalita: Praha 2-Riegrovy sady
Měřicí program: ARIE0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Praha
Okres: Praha 2
Jednotka: µg/m³
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,008 0,003 0,001 0,003 0,002 0,003 0,008 5
2 0,002 0,013 0,015 0,005 0,002 0,008 0,015 5
3 0,002 0,003 0,002 0,002 0,005 0,002 0,005 5
4 0,003 0,004 0,002 0,001 0,009 0,004 0,009 5
5 0,002 0,003 0,001 0,001 0,001 0,002 0,003 5
6 0,005 0,003 0,003 0,002 0,002 0,003 0,005 5
7 0,002 0,002 0,001 0,002 0,001 0,002 0,002 5
8 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,002 5
9 0,002 0,007 0,002 0,002 0,003 0,003 0,007 5
10 0,004 0,002 0,001 0,005 0,006 0,009 0,004 0,009 6
11 0,005 0,004 0,003 0,002 0,001 0,004 0,005 5
12 0,004 0,002 0,002 0,001 0,001 0,002 0,004 5