Mn - ARIE0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2021
Látka: Mn - mangan
Lokalita: Praha 2-Riegrovy sady
Měřicí program: ARIE0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Praha
Okres: Praha 2
Jednotka: ng/m³
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 3,3 2,2 1,4 8,3 2,4 3,5 8,3 5
2 2,5 4,4 9,9 2,8 2,7 4,6 9,9 5
3 4,5 4,3 2,8 4,6 8,8 4,7 8,8 5
4 4,8 7,9 3,8 5,6 10,2 6,4 10,2 5
5 5,1 7,6 1,5 2,1 3,2 4,1 7,6 5
6 12,1 19,0 7,5 11,3 4,5 10,9 19,0 5
7 3,7 2,1 4,4 7,0 5,7 4,5 7,0 5
8 2,1 1,2 5,7 4,9 3,0 3,6 5,7 5
9 5,2 15,3 7,3 2,2 6,2 7,5 15,3 5
10 9,1 5,5 3,9 6,4 12,3 5,8 7,2 12,3 6
11 4,0 4,6 7,2 5,7 1,6 5,1 7,2 5
12 4,9 2,7 3,7 1,5 1,5 2,8 4,9 5