BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
TOMHP
Detail
512345
ZÚ, SMOva
(1716)
Ostrava-Mariánské Hory
Měření PAHs
HPLC
Xm 10,9 19,6 6,7 1,1 0,8 0,2 0,2 0,2 1,3 4,0 2,8 3,3 4,2 9,57 61
mc 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 1,1 5,21 2
TOPOP
Detail
40079
ČHMÚ
(1537)
Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měření PAHs
GC-MS
Xm 7,3 9,3 3,4 1,1 0,6 0,2 0,2 0,3 1,0 3,5 7,7 5,4 3,3 4,97 121
mc 9 10 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10 1,1 5,02 3
TOPRP
Detail
336007
ČHMÚ
(1538)
Ostrava-Přívoz
Měření PAHs
GC-MS
Xm 7,5 13,4 6,0 1,9 0,8 0,6 1,7 4,8 4,5 6,59 111
mc 10 10 10 9 9 6 10 10 10 11 8 8 1,8 4,33 12
TOREP
Detail
512225
ZÚ, SMOva
(1713)
Ostrava-Radvanice ZÚ
Měření PAHs
HPLC
Xm 22,6 27,0 3,5 4,2 2,9 1,8 4,6 3,4 6,5 11,2 16,6 10,8 13,71 61
mc 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5,6 3,42 4