BaP - TOREP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Lokalita: Ostrava-Radvanice ZÚ
Měřicí program: TOREP
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 6,9 11,0 47,0 6,9 49,0 22,6 49,0 5
2 48,0 51,0 12,0 25,0 17,0 51,0 5
3 53,0 34,0 28,0 15,0 4,4 27,0 53,0 5
4 6,0 4,0 1,1 3,5 2,6 3,5 6,0 5
5 4,8 6,2 1,4 0,9 8,2 4,2 8,2 5
6 5,2 4,7 1,5 0,4 2,5 2,9 5,2 5
7 0,2 2,0 5,4 0,7 1,0 1,8 5,4 5
8 1,0 3,4 8,1 9,1 2,1 4,6 9,1 5
9 0,9 5,7 1,5 5,6 2,0 3,4 5,7 5
10 4,2 8,5 4,4 12,0 3,5 3,8 6,5 12,0 6
11 14,0 17,0 6,4 11,0 11,0 11,2 17,0 5
12 8,4 34,0 8,7 15,0 21,0 16,6 34,0 5