BaP - TOMHP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Lokalita: Ostrava-Mariánské Hory
Měřicí program: TOMHP
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,5 1,7 31,0 2,1 25,0 10,9 31,0 5
2 63,0 20,0 4,9 1,1 2,1 19,6 63,0 5
3 16,0 3,1 3,2 11,0 0,6 6,7 16,0 5
4 1,7 1,2 1,6 0,5 0,4 1,1 1,7 5
5 0,2 0,2 0,4 2,5 0,4 0,8 2,5 5
6 0,2 0,1 0,5 0,1 0,2 0,2 0,5 5
7 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 5
8 0,1 0,1 0,1 0,6 0,1 0,2 0,6 5
9 0,9 0,2 1,6 0,8 2,1 1,3 2,1 5
10 3,6 1,5 6,3 5,6 4,6 0,6 4,0 6,3 6
11 0,5 5,8 0,6 5,6 2,2 2,8 5,8 5
12 2,2 6,6 4,8 1,7 1,3 3,3 6,6 5