BaP - TOPRP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Lokalita: Ostrava-Přívoz
Měřicí program: TOPRP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,0 0,5 6,3 2,8 2,3 16,9 3,2 2,2 9,7 24,7 7,5 24,7 10
2 22,0 36,9 21,3 27,0 14,8 6,0 1,5 2,2 1,1 4,2 13,4 36,9 10
3 24,5 2,2 3,6 3,4 3,3 4,0 9,4 5,3 5,4 0,8 6,0 24,5 10
4 1,2 2,2 1,1 2,4 2,6 1,5 0,7 3,4 1,9 1,9 3,4 9
5 2,6 0,3 3,2 0,2 1,5 0,6 1,0 4,2 5,8 5,8 9
6 0,1 1,0 0,2 0,0 0,3 0,9 1,0 6
7 0,7 1,4 0,2 0,0 0,0 0,1 1,0 3,5 0,6 0,3 0,8 3,5 10
8 0,2 1,5 0,2 0,7 0,4 0,7 0,4 0,6 0,2 0,6 0,6 1,5 10
9 0,6 0,7 0,3 0,4 1,2 2,4 1,7 1,4 4,6 2,5 1,7 4,6 10
10 3,0 0,3 2,7 4,7 9,8 1,8 5,5 3,6 1,3 11,0 10,4 4,8 11,0 11
11 1,2 1,0 11,1 11,5 22,6 1,6 11,3 3,2 22,6 8
12 7,3 2,4 7,4 2,5 5,8 15,5 1,6 1,7 15,5 8