Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.07.2013 16:59 SELČ


Základní údaje
Kód: TOMHP
Identifikace ISKO: 1716
Lokalita: Ostrava-Mariánské Hory
Typ měřicího programu: Měření PAHs
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 372
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hyglab.ov@zuova.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 BaA [benzo(a)antracen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 Chry [chrysen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 BbF [benzo(b)fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 BkF [benzo(k)fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 BaP [benzo(a)pyren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 I123cdP [indeno(1,2,3-cd)pyren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 DBahA [dibenzo(a,h)antracen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 BghiPRL [benzo(g,h,i)perylen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 PAHs_TEQ [toxický ekvivalent sumy PAH] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004
1 1 Fen [fenantren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004 27.06.2011
1 1 A [antracen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004 27.06.2011
1 1 Flu [fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004 27.06.2011
1 1 Pyr [pyren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2004 27.06.2011
1 1 PAHs [polycyklické aromatické uhlovodíky-suma] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2006 27.06.2011
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 372
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hyglab.ov@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
Fax:.: 596 118 661
E-mail: hana.miturova@zuova.cz