BaP - TOPOP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Lokalita: Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měřicí program: TOPOP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,5 0,7 6,0 2,2 15,0 4,0 3,5 8,6 20,4 7,3 20,4 9
2 19,6 25,2 15,2 18,0 4,6 3,8 2,9 1,3 3,1 2,4 9,3 25,2 10
3 12,5 2,0 2,1 1,8 3,6 3,9 3,9 2,8 0,6 0,7 3,4 12,5 10
4 3,1 1,2 0,8 0,9 1,7 0,9 1,0 0,5 1,4 0,2 1,1 3,1 10
5 1,2 0,3 1,6 0,2 0,9 0,2 0,7 0,6 1,1 0,2 0,0 0,6 1,6 11
6 0,2 0,5 0,1 0,5 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,5 10
7 0,4 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,1 0,2 0,6 10
8 0,3 0,2 0,1 0,5 0,4 0,2 0,3 0,4 0,0 0,2 0,3 0,5 10
9 0,6 0,5 0,2 0,4 0,7 1,8 1,4 0,7 1,6 1,7 1,0 1,8 10
10 2,2 0,2 2,4 3,5 7,8 1,6 5,4 2,9 1,1 6,2 5,8 3,5 7,8 11
11 0,8 1,1 12,5 5,9 14,7 2,5 14,3 4,0 17,3 2,2 7,7 17,3 10
12 6,7 2,5 10,8 7,8 2,2 4,9 14,4 2,0 1,7 1,8 5,4 14,4 10