ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzdušíPŘEHLED VYOBRAZENÍ

Obr. –1 Schema vazeb ISKO na zdroje dat a kooperující systémy 2011
Obr. I.1.1 Celkové emise základních druhů látek znečišťujících ovzduší v České republice, 1990–2011
Obr. I.1.2 Porovnání meziročního vývoje údajů o emisích v jednotlivých kategoriích v letech 2007–2011
Obr. I.1.3 Spotřeba paliv zdrojů REZZO 3, 1992–2011
Obr. I.1.4 Průběh ročních topných sezón v ČR vyjádřený v denostupních (D21) - průměr ze všech klimatologických stanic za období I–V a IX–XII, 1992–2011
Obr. I.1.5 Srovnání skladby bytů podle energie používané k vytápění ze SLDB 2001 a předběžných výsledků SLDB 2011 (ČSÚ)
Obr. I.1.6 Emisní hustoty oxidů dusíku ze čtverců 5x5 km, 2010
Obr. I.1.7 Emisní hustoty tuhých znečišťujících látek ze čtverců 5x5 km, 2010
Obr. I.1.8 Emisní hustoty oxidu siřičitého ze čtverců 5x5 km, 2010
Obr. I.1.9 Emisní hustoty oxidu uhelnatého ze čtverců 5x5 km, 2010
Obr. I.1.10 Emise arsenu ze čtverců 5x5 km, 2010
Obr. I.1.11 Emise kadmia ze čtverců 5x5 km, 2010
Obr. I.2.1 Emise oxidu uhličitého v sektorovém členění, 1990–2010
Obr. I.2.2 Emise metanu v sektorovém členění, 1990–2010
Obr. I.2.3 Emise oxidu dusného v sektorovém členění, 1990–2010
Obr. I.2.4 Emise fluorovaných plynů, 1995–2010
Obr. I.2.5 Emise oxidu uhličitého z podniků registrovaných v EU ETS, 1995–2011
Obr. II.1.1 Významné staniční sítě sledování kvality venkovního ovzduší, 2011
Obr. II.1.2 Vývoj monitoringu základních znečišťujících látek u vybraných organizací
Obr. II.4.1.1 Počet překročení 24hod. imisního limitu PM10, 36. nejvyšší 24hod. koncentrace a průměrná 36. nejvyšší 24hod. koncentrace na vybraných lokalitách, aglomerace Praha, 2006–2011
Obr. II.4.1.2 Počet dní s koncentracemi PM10 > 50 μg.m-3 v jednotlivých měsících včetně celkového počtu překročení, aglomerace Praha, 2011
Obr. II.4.1.3 Průměrné roční koncentrace PM10 na vybraných lokalitách, aglomerace Praha, 2006–2011
Obr. II.4.1.4 Průměrné roční koncentrace PM2,5, aglomerace Praha, 2004–2011
Obr. II.4.1.5 Průměrné roční koncentrace NO2 na vybraných lokalitách, aglomerace Praha, 2006–2011
Obr. II.4.1.6 Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, aglomerace Praha, 2000–2011
Obr. II.4.1.7 Počty překročení hodnoty cílového imisního limitu O3 v průměru za tři roky, aglomerace Praha, 2006–2011
Obr. II.4.1.8 Pole roční koncentrace NO2, aglomerace Praha, 2011
Obr. II.4.1.9 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, aglomerace Praha, 2011
Obr. II.4.1.10 Průměrné roční koncentrace PM10 a průměrná koncentrace z dopravních a pozaďových lokalit, aglomerace Brno, 2006–2011
Obr. II.4.1.11 Počet překročení 24hod. imisního limitu PM10 v roce, 36. nejvyšší 24hod. koncentrace a průměrná 36. nejvyšší 24hod. koncentrace z dopravních a pozaďových lokalit, aglomerace Brno, 2006–2011
Obr. II.4.1.12 Průměrné roční koncentrace PM2,5, aglomerace Brno, 2006–2011
Obr. II.4.1.13 Trend hodinových koncentrací PM10 v netopné (květen–srpen), topné (listopad–únor) a přechodové (březen–duben a září–říjen) části roku, Brno-Tuřany (průměr za roky 2005–2011)
Obr. II.4.1.14 Počet dní s koncentracemi PM10 > 50 μg.m-3 v jednotlivých měsících včetně celkového počtu překročení, aglomerace Brno, 2011
Obr. II.4.1.15 Průměrné roční koncentrace NO2 na lokalitách a průměrné roční koncentrace na dopravních a pozaďových lokalitách, aglomerace Brno, 2006–2011
Obr. II.4.1.16 Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, aglomerace Brno, 2002–2011
Obr. II.4.1.17 Pole roční koncentrace NO2, aglomerace Brno, 2011
Obr. II.4.1.18 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, aglomerace Brno, 2011
Obr. II.4.1.19 Počet překročení 24hod. imisního limitu PM10 v roce, 36. nejvyšší 24hod. koncentrace a průměrná 36. nejvyšší 24hod. koncentrace z městských a venkovských lokalit (vybrané lokality s úplnou časovou řadou), aglomerace Moravskoslezský kraj, 2006–2011
Obr. II.4.1.20 Počet dní s koncentracemi PM10 > 50 μg.m-3 v jednotlivých měsících včetně celkového počtu překročení, aglomerace Moravskoslezský kraj, 2011
Obr. II.4.1.21 Průměrné roční koncentrace PM10 na vybraných lokalitách (lokality s úplnou datovou řadou pro uvedené roky), aglomerace Moravskoslezský kraj, 2006–2011
Obr. II.4.1.22 Průměrné roční koncentrace PM2,5 na vybraných lokalitách, aglomerace Moravskoslezský kraj, 2004–2011
Obr. II.4.1.23 Průměrné roční koncentrace NO2 na vybraných lokalitách (lokality s úplnou datovou řadou pro uvedené roky), aglomerace Moravskoslezský kraj, 2006–2011
Obr. II.4.1.24 Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, aglomerace Moravskoslezský kraj, 2000–2011
Obr. II.4.1.25 Počty překročení hodnoty cílového imisního limitu O3 v průměru za tři roky, aglomerace Moravskoslezský kraj, 2006–2011
Obr. II.4.1.26 Průměrné roční koncentrace benzenu, aglomerace Moravskoslezský kraj, 2000–2011
Obr. II.4.1.27 Pole roční koncentrace NO2, Moravskoslezská aglomerace, 2011
Obr. II.4.1.28 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10, Moravskoslezská aglomerace, 2011
Obr. II.4.1.29 Počet překročení 24hod. imisního limitu PM10, 36. nejvyšší 24hod. koncentrace a průměrná 36. nejvyšší 24hod. koncentrace na vybraných městských a venkovských lokalitách, zóna Ústecký kraj, 2006–2011
Obr. II.4.1.30 Počet dní s koncentracemi PM10 > 50 μg.m-3 v jednotlivých měsících včetně celkového počtu překročení, zóna Ústecký kraj, 2011
Obr. II.4.1.31 Průměrné roční koncentrace NO2 a průměrné roční koncentrace na vybraných městských a pozaďových lokalitách, zóna Ústecký kraj, 2006–2011
Obr. II.4.1.32 Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, zóna Ústecký kraj, 2000–2011
Obr. II.4.1.33 Počty překročení hodnoty cílového imisního limitu O3 v průměru za tři roky, zóna Ústecký kraj, 2006–2011
Obr. II.4.1.34 Průměrné roční koncentrace PM10 a průměrná koncentrace na vybraných městských a venkovských lokalitách, zóna Ústecký kraj, 2006–2011
Obr. II.4.1.35 Průměrné roční koncentrace PM2,5, zóna Ústecký kraj, 2004–2011
Obr. II.4.1.36 Počet překročení 24hod. imisního limitu PM10 v roce a průměrná 36. nejvyšší 24hod. koncentrace z dopravních a pozaďových lokalit, zóna Královéhradecký kraj a zóna Pardubický kraj, 2006–2011
Obr. II.4.1.37 Průměrné roční koncentrace PM10 a průměrná koncentrace z dopravních a pozaďových lokalit, zóna Královéhradecký kraj a zóna Pardubický kraj, 2006–2011
Obr. II.4.1.38 Průměrné roční koncentrace PM2,5, zóna Královéhradecký kraj a zóna Pardubický kraj, 2005–2011
Obr. II.4.1.39 Průměrné roční koncentrace NO2 na vybraných lokalitách, zóna Královéhradecký kraj a zóna Pardubický kraj, 2006–2011
Obr. II.4.1.40 Průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, zóna Královéhradecký kraj a zóna Pardubický kraj, 2004–2011
Obr. II.4.1.41 Počty překročení hodnoty cílového imisního limitu O3 v průměru za tři roky, zóna Královéhradecký kraj a zóna Pardubický kraj, 2006–2011
Obr. II.4.1.42 Trendy ročních charakteristik SO2, NO2 a CO v aglomeracích, 1996–2011
Obr. II.4.1.43 Trendy ročních charakteristik PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu v aglomeracích, 1996–2011
Obr. II.4.2.1 4. nejvyšší 24hod. koncentrace a 25. nejvyšší hodinová koncentrace oxidu siřičitého v letech 2001–2011 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.2 Pole 4. nejvyšší 24hod. koncentrace oxidu siřičitého v roce 2011
Obr. II.4.2.3 Stanice s nejvyššími hodinovými koncentracemi oxidu siřičitého v roce 2011
Obr. II.4.2.4 Stanice s nejvyššími 24hod. koncentracemi oxidu siřičitého v roce 2011
Obr. II.4.2.5 36. nejvyšší 24hod. koncentrace a roční průměrné koncentrace PM10 v letech 2001–2011 na vybraných stanicích s klasifikací UB, SUB, I a T
Obr. II.4.2.6 36. nejvyšší 24hod. koncentrace a roční průměrné koncentrace PM10 v letech 2001–2011 na vybraných venkovských (R) stanicích
Obr. II.4.2.7 Pole 36. nejvyšší 24hod. koncentrace PM10 v roce 2011
Obr. II.4.2.8 Pole roční průměrné koncentrace PM10 v roce 2011
Obr. II.4.2.9 Stanice s nejvyšším překročením LV pro 24hod. koncentrace PM10 v roce 2011
Obr. II.4.2.10 Stanice s nejvyšším překročením LV pro roční koncentrace PM10 v roce 2011
Obr. II.4.2.11 Počty překročení hodnoty imisního limitu pro 24hod. koncentrace PM10 v roce 2011
Obr. II.4.2.12 Roční průměrné koncentrace PM10 v letech 2007–2011 na stanicích, kde byl překročen imisní limit
Obr. II.4.2.13 Roční průměrné koncentrace PM2,5 v ovzduší v letech 2004–2011 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.14 Pole roční průměrné koncentrace PM2,5 v roce 2011
Obr. II.4.2.15 Podíl lokalit, kde došlo k překročení imisního limitu pro průměrnou 24hod. a roční koncentraci PM10 a pro cílový imisní limit pro roční průměrnou koncentraci PM2,5, 2000–2011
Obr. II.4.2.16 Průměrné měsíční poměry PM2,5/PM10 v roce 2011
Obr. II.4.2.17 Stanice s nejvyšším překročením LV pro roční koncentrace PM2,5 v roce 2011
Obr. II.4.2.18 19. nejvyšší hodinové koncentrace a roční průměrné koncentrace NO2 v letech 2001–2011 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.19 Pole roční průměrné koncentrace NO2 v roce 2011
Obr. II.4.2.20 Stanice s nejvyššími hodinovými koncentracemi NO2 v roce 2011
Obr. II.4.2.21 Stanice s nejvyšším překročením LV pro roční koncentrace NO2 v roce 2011
Obr. II.4.2.22 Maximální denní 8hod. klouzavé průměrné koncentrace oxidu uhelnatého v letech 2001–2011 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.23 Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních denních 8hod. klouzavých průměrných koncentrací oxidu uhelnatého v roce 2011
Obr. II.4.2.24 Roční průměrné koncentrace benzenu v letech 2001–2011 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.25 Pole roční průměrné koncentrace benzenu v ovzduší v roce 2011
Obr. II.4.2.26 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími ročními koncentracemi benzenu v roce 2011
Obr. II.4.2.27 26. nejvyšší hodnoty maximálního denního 8hod. klouzavého průměru koncentrací přízemního ozonu v průměru za 3 roky v letech 2001–2011 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.28 Pole 26. nejvyššího maximálního denního 8hod. klouzavého průměru koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2009–2011
Obr. II.4.2.29 Počty překročení hodnoty cílového imisního limitu pro maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2009–2011
Obr. II.4.2.30 Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních denních 8hod. klouzavých průměrných koncentrací přízemního ozonu v období 2009–2011
Obr. II.4.2.31 Roční průměrné koncentrace olova v ovzduší v letech 2001–2011 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.32 1/14denní průměrné koncentrace olova v ovzduší na vybraných stanicích v roce 2011
Obr. II.4.2.33 Roční průměrné koncentrace kadmia v ovzduší v letech 2001–2011 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.34 1/14denní průměrné koncentrace kadmia v ovzduší na vybraných stanicích v roce 2011
Obr. II.4.2.35 Roční průměrné koncentrace arsenu v ovzduší v letech 2001–2011 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.36 Pole roční průměrné koncentrace arsenu v ovzduší v roce 2011
Obr. II.4.2.37 1/14denní průměrné koncentrace arsenu v ovzduší na vybraných stanicích v roce 2011
Obr. II.4.2.38 Roční průměrné koncentrace niklu v ovzduší v letech 2001–2011 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.39 Měsíční koncentrace PM10 a kovů na lokalitě Příbram, 2011
Obr. II.4.2.40 1/14denní průměrné koncentrace niklu v ovzduší na vybraných stanicích v roce 2011
Obr. II.4.2.41 Roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší v letech 2001–2011 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.42 Pole roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší v roce 2011
Obr. II.4.2.43 Měsíční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu na různých typech lokalit, 2004–2011
Obr. II.4.2.44 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími ročními koncentracemi benzo(a)pyrenu v roce 2011
Obr. II.4.2.45 Koncentrace benzo(a)pyrenu a částic PM10 na jednotlivých lokalitách v letech 2007–2011
Obr. II.4.2.46 Trendy ročních charakteristik SO2, NO2, NOx a O3 v České republice, 1996–2011
Obr. II.4.2.47 Trendy ročních charakteristik PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu v České republice, 1996–2011
Obr. II.4.2.48 Trendy vybraných imisních charakteristik SO2, PM10, NO2 a O3 (index, rok 1996 = 100), 1996–2011
Obr. II.4.2.49 Trendy vybraných imisních charakteristik SO2, PM10, NO2 a O3 (index, rok 2000 = 100) a PM2,5 (index, rok 2004=100), 2000–2011
Obr. II.4.2.50 Roční chod průměrných měsíčních koncentrací PM10, NO2, benzo(a)pyrenu a max. 8hod. klouzavý průměr O3 v měsíci (průměry a jednotlivé stanice reprezentativní pro daný typ stanice), 2011
Obr. II.4.2.51 Roční průměrné koncentrace oxidu siřičitého v letech 2001–2011 na vybraných venkovských stanicích
Obr. II.4.2.52 Zimní průměrné koncentrace oxidu siřičitého v letech 2001/2002–2011/2012 na vybraných venkovských stanicích
Obr. II.4.2.53 Pole roční průměrné koncentrace oxidu siřičitého v roce 2011
Obr. II.4.2.54 Pole průměrné koncentrace oxidu siřičitého v zimním období 2011/2012
Obr. II.4.2.55 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími ročními koncentracemi oxidu siřičitého v roce 2011
Obr. II.4.2.56 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími zimními koncentracemi oxidu siřičitého v zimním období 2011/2012
Obr. II.4.2.57 Roční průměrné koncentrace NOx a NO2 v letech 2001–2011 na vybraných venkovských stanicích
Obr. II.4.2.58 Pole roční průměrné koncentrace oxidů dusíku v roce 2011
Obr. II.4.2.59 24hod. koncentrace na stanicích s nejvyššími ročními koncentracemi oxidů dusíku v roce 2011
Obr. II.4.2.60 Roční hodnoty expozičního indexu AOT40 ozonu v letech 2001–2011 na vybraných stanicích, průměr za 5 let
Obr. II.4.2.61 Roční hodnoty expozičního indexu AOT40 v letech 2007–2011 na vybraných stanicích
Obr. II.4.2.62 Pole hodnot expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2007–2011
Obr. II.4.2.63 Stanice s nejvyššími hodnotami expozičního indexu AOT40 za posledních 5 let, 2007–2011
Obr. II.4.3.1 Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví, 2011
Obr. II.4.3.2 Vyznačení oblastí s překročenými cílovými imisními limity pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu, 2011
Obr. II.4.3.3 Vyznačení oblastí s překročenými cílovými imisními limity pro ochranu zdraví se zahrnutím přízemního ozonu, 2011
Obr. II.4.3.4 Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu ekosystémů a vegetace na území NP a CHKO bez zahrnutí přízemního ozonu, 2011
Obr. II.4.3.5 Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu ekosystémů a vegetace na území NP a CHKO se zahrnutím přízemního ozonu, 2011
Obr. II.4.3.6 Překročení imisního limitu (LV) a cílového imisního limitu (TV) v České republice, % plochy, 2006–2011
Obr. II.4.5.1 Roční průměrné koncentrace PM10, 2009
Obr. II.4.5.2 36. nejvyšší hodnota maximálního denního průměru koncentrace PM10, 2009
Obr. II.4.5.3 26. nejvyšší hodnota maximálního denního 8hod. klouzavého průměru koncentrací přízemního ozonu, 2009
Obr. II.4.5.4 Venkovská mapa expozičního indexu AOT40 ozonu pro ochranu plodin, 2009
Obr. II.5.1 Průměrná denní teplota vzduchu, její dlouhodobý normál a denní úhrn srážek, Praha-Libuš, 1.1.–31.3.2011
Obr. II.5.2 Průměrná denní teplota vzduchu, její dlouhodobý normál a denní úhrn srážek, Praha-Libuš, 1.10.–31.12.2011
Obr. II.5.3 Počet dnů s překročením imisního limitu pro PM10 na vybraných stanicích v ČR, 2011
Obr. II.5.4 Průběh maximálních denních teplot vzduchu, jejich normálu a denních úhrnů srážek na stanici Praha-Libuš. Výskyt koncentrací ozonu nad 180 μg.m-3 na území České republiky, 1.4.–30.9.2011
Obr. II.5.5 Maximální denní koncentrace troposférického ozonu na vybraných stanicích, 21.8.–28.8.2011
Obr. II.5.6 Plošné rozložení maximálních denních hodinových koncentrací troposférického ozonu na území České republiky, 26.8.2011
Obr. III.1 Staniční sítě sledování kvality atmosférických srážek a atmosférické depozice, 2011
Obr. III.2 Pole mokré roční depozice síry (SO42- - S), 2011
Obr. III.3 Pole suché roční depozice síry (SO2 - S), 2011
Obr. III.4 Pole celkové roční depozice síry, 2011
Obr. III.5 Pole podkorunové roční depozice síry, 2011
Obr. III.6 Pole mokré roční depozice dusíku (NO3- - N), 2011
Obr. III.7 Pole mokré roční depozice dusíku (NH4+ - N), 2011
Obr. III.8 Pole celkové mokré roční depozice dusíku, 2011
Obr. III.9 Pole suché roční depozice dusíku (NOx - N), 2011
Obr. III.10 Pole celkové roční depozice dusíku, 2011
Obr. III.11 Pole mokré roční depozice vodíkových iontů, 2011
Obr. III.12 Pole suché roční depozice vodíkových iontů odpovídající depozici plynů SO2 a NOx, 2011
Obr. III.13 Pole celkové roční depozice vodíkových iontů, 2011
Obr. III.14 Pole mokré roční depozice chloridových iontů, 2011
Obr. III.15 Pole mokré roční depozice olovnatých iontů, 2011
Obr. III.16 Pole suché roční depozice olova, 2011
Obr. III.17 Pole mokré roční depozice kademnatých iontů, 2011
Obr. III.18 Pole suché roční depozice kadmia, 2011
Obr. III.19 Pole mokré roční depozice nikelnatých iontů), 2011
Obr. III.20 Vývoj roční depozice síry (SO42-–S, SO2–S) a oxidovaných forem dusíku (NO3-–N, NOx–N) a vodíku na plochu České republiky, 1995–2011
Obr. III.21 Vývoj poměru koncentrací dusičnanů a síranů v atmosférických srážkách (vyjádřených jako μeq. l-1) na stanicích ČHMÚ během let 1998–2011
Obr. III.22 Vývoj roční mokré depozice na vybraných stanicích v letech 1991–2011, Česká republika