ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011

Český hydrometeorologický ústav - Úsek ochrany čistoty ovzduší
Celková redakce ročenky

J. Ostatnická, L. Matoušková

Autoři a spolupracovníci

I. Emise do ovzduší v České republice
I. Dvořáková, P. Machálek, O. Miňovský, M. Modlík, J. Ostatnická, R. Srněnský

II. Imise látek znečišťujících venkovní ovzduší v České republice, kap. II.1–II.4
M. Černá, J. Horálek, T. Hrbek, I. Hůnová, B. Krejčí, L. Matoušková, J. Maznová, V. Novák, J. Ostatnická, R. Skeřil, J. Sládeček, J. Schovánková, R. Srněnský, V. Volná

II.5. Hodnocení provozu smogových regulačních systémů na území České republiky v roce 2011
J. Keder, E. Černý

III. Atmosférická depozice na území České republiky
I. Hůnová, R. Hesoun, P. Kurfürst, J. Maznová, J. Ostatnická

 

Překlad a redakce
Z. Dostálová

Technická spolupráce, odborné konzultace
L. Černikovský, R. Hesoun, J. Macoun, P. Novotný, H. Plachá

Vydal Český hydrometeorologický ústav
Praha 2012

© ČHMÚ 2012