Vodní hodnota sněhu a podíl sníh/voda

Při popisu množství sněhových zásob používají hydrologové zpravidla výšku vodního sloupce, která vznikne, pokud všechen sníh necháme roztát. Tato charakteristika sněhové pokrývky je známá jako vodní hodnota sněhu Například 10 cm sněhu, který obsahuje 20% vody, bude mít vodní hodnotu 2 cm (20 mm). Na meteorologických stanicích ČHMÚ se měří vždy v pondělí, pokud je výška sněhu nad 3 cm. V databázi CLIDATA má prvek značku SVH.

Water yield based on snow depth and percent water equivalent

Podíl mezi vodní hodnotou sněhu a jeho výškou (nutno převést na stejné jednotky) určuje hustotu sněhu (SVH[mm]/SCE[mm]). Podle hustoty stněhu lze usuzovat na stáří sněhu i na obsah kapalné vody. Hustota sněhu se také používá pro kontrolu měření vodní hodnoty sněhu, protože v klimaticky podobné oblasti by se husoty sněhu neměly příliš lišit.

Water yield based on snow depth and snow-to-liquid ratio

Čerstvý sníh, padající při slabém větru a teplotě pod bodem mrazu obsahuje objemově pouze 5% vody, čemuž odpovídá hustota 0,05. V některých případech lze naměřit hustotu i menší až 0,02. Jakmile sníh začne sesedat, pohybovat se, oteplovat nebo dochází ke kombinaci těchto procesů, začne se hustota sněhu zvětšovat. V tabulce dole jsou zobrazeny typické hodnoty pro různé druhy sněhu.

Table of snow type and its typical temperature, water equivalent content, snow-to-liquid ratio conversion factor and snow-to-liquid ratio.

Měření vodní hodnoty sněhu
1) Pomocí objemu rozáté vody ze sněhu, který byl nabrán do srážkoměrné nádoby


2) Ruční měření váhovým sněhoměrem3) Automatické měření váhovým sněhoměrem

4) Měření pomocí mikrovlnného záření z družice