Úvod

V našich klimatických podmínkách je sníh důležitou součástí hydrologického cyklu. Pro hydrologické modelování a tedy i předpověď povodní je proto důležité znát a umět modelovat proces jak akumulace, tak i tání sněhu.

Snowpack on mountains of Kenai Peninsula, Alaska

V tomto kurzu, který je z části založen na kurzu Snowmelt Processes ze stránek MetEd Comet, bude probrán vliv podmínek prostředí (krajiny) na distribuci sněhu a na vlastnosti sněhové pokrývky, energetická bilance sněhu a s ní související tání sněhu a nakonec odtok vody z tajícího sněhu.