Vlastnosti sněhové pokrývky

Sněhová pokrývka se často popisuje pouze výškou (mocností). Jako jednotky se používají centimetry. V databázi ČHMÚ CLIDATA má tento prvek zkratku SCE. Pro hydrology jsou ovšem důležité také další vlastnosti, které jsou důsledkem dynamického vývoje sněhu v období mezi akumulací a táním. Tyto vlastnosti nelze pozorovat a měřit tak jednoduše jako výšku sněhu, ale mohou být důležité pro pochopení a předpověď tání sněhu.

V době akumulace sněhu, při teplotách pod bodem mrazu se sníh mění nejvíce při převátí.

Při bezvětří nebo slabém vánku obsahuje čerstvý sníh vločky s neporušenými krystaly, mezi nimiž je značné množství vzduchu. Při transportu sněhu větrem bývají krystaly vloček rozlámány a získávají více zaoblený tvar. To vede k mnohem kompaktnější a hustší sněhové pokrývce.

Pristine snow crystals, in this case dendrites, shown over a tall column of snowpack.  This is compared to older, more rounded snow crystals that reside in a shorter, more dense snowpack.

Pod elektronovým mikroskopem jsou rozdíly zřetelně vidět:

An electron microscope view of a pristine dendrite and aged, windblown snow crystals.

Když se mluví o hustotě, obvykle se vyjadřuje poměrem hmotnosti k objemu - v případě čerstvého prachového sněhu s typickou hustotou 0,1 g/cm3. To znamená, že hustota sněhu je desetkrát menší než hustota vody, protože sníh obsahuje kromě vody v pevném skupenství i vzduch. Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje hustotu sněhu, je množství kapalné vody.

Znalost vodní hodnoty sněhu je pro hydrologickou předpověď zásadní. Suchý sníh obsahuje 0% kapalné vody, je to například čerstvý prachový sníh. Mokrý sníh obsahuje několik objemových procent kapalné vody. V tabulce níže vidíte klasifikaci sněhu podle obsahu kapalné vody, vzhledu a fyzikálních vlastností.

Classification table showing the liquid water content of various types of snow (from dry snow to slush)

V modelu SNOW-17, který používá hydrologický předpovědní model ČHMÚ Aqualog pro výpočet akumulace a tání sněhu, určuje maximální kapacitu kapalné vody ve sněhu parametr PLWHC (The percent liquid water holding capacity). Jeho hodnota je primárně nastavena na 0,05 tzn. 5% vodní hodnoty sněhu. Tento parametr je možné během výpočtu modifikovat pomocí MODS. Zvýšení maximálního množství kapalné vody, zadržení ve sněhu se časově oddálí nástup odtoku z tání.

Výrazné zásoby relativně suchého sněhu mohou v případě dešťových srážek významně tlumit odtokovou odezvu.