Úvod Organizační struktura Metodika Tabulky NIR Grafy Dokumenty Aproximativní inventura Odkazy ETS   

Instituce a osoby zapojené do NIS

Aktualizováno: 18.04.2024 13:30 SELČ (pravidelná aktualizace)


Jedním z hlavních pilířů národního inventarizačního systému je alokace odpovědností na instituce zpracovávající inventarizaci v jednotlivých sektorech. K hlavním úlohám koordinátora NISu (ČHMÚ) patří: management (koordinace spolupráce mezi jednotlivými sektorovými řešiteli), všeobecná a průřezová problematika včetně stanovení nejistoty, kontrolní postupy QA/QC, vykazování a předkládání dat v předepsaném formátu CRF (Common Reporting Format), příprava Národní inventarizační zprávy (National Inventory Report, NIR) a spolupráce s relevantními orgány Rámcové úmluvy a EU.

Do národního inventarizačního systému jsou zapojeny tyto instituce a osoby:

 • Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) jako organizace zodpovědná za všeobecnou koordinaci, zpracování požadovaných datových a textových výstupů;
  Ing. Zuzana Rošková, koordinátor NIS, zuzana.roskova@chmi.cz, tel: 24403 2706

 • KONEKO marketing spol. s r.o. provádí inventarizaci skleníkových plynů v sektoru „Energetika“ se zaměřením na spalování paliv ve stacionárních zdrojích a na fugitivní emise;
  Ing. Vladimír Neužil, CSc., neuzil@c-mail.cz, tel: 736 677 415

 • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV Brno) připravuje inventarizaci v sektoru „Energetika“ se zaměřením na mobilní zdroje;
  RNDr. Leoš Pelikán, Ph.D., leos.pelikan@cdv.cz, tel: 541 641 303;
  Mgr. Zuzana Kačmarová, zuzana.kacmarova@cdv.cz, tel: 770 177 741

 • ČHMÚ kromě své role koordinátora nese zodpovědnost za inventuru skleníkových plynů v sektoru „Průmyslové procesy a použití produktů“ a zároveň koordinuje zpracování projekcí emisí skleníkových plynů dle požadavků EU;
  Ing. Zuzana Rošková, Průmyslové procesy a použití produktů, zuzana.roskova@chmi.cz, 24403 2706;
  Ing. Barbora Kočí, Průmyslové procesy a použití produktů, barbora.koci@chmi.cz, 24403 2460;
  Ing. Jitka Slámová, PhD., Průmyslové procesy a použití produktů, jitka.slamova@chmi.cz, 24403 2436;
  Risto Saarikivi MSc., QA/QC manažer, Odpady, ristojuhana.saarikivi@chmi.cz, 24403 2436;

 • Ústav pro výzkum lesních ekosystémů s.r.o. (IFER) provádí inventarizaci emisí a propadů v sektorech „Zemědělství“ a „Využití a změny ve využití krajiny a lesnictví“ (LULUCF);
  RNDr. Jana Beranová, zemedělství, jana.beranova@ifer.cz, tel: 605 264 632;
  Doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D., LULUCF, emil.cienciala@ifer.cz, tel: 605 264 631;

 • Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) připravuje inventarizaci skleníkových plynů v sektoru „Odpady“
  Ing. Petr Bažil, petr.bazil@cenia.cz, tel: 736 685 825 ;
  Mgr. Miroslav Havránek, miroslav.havránek@cenia.cz, tel: 797 872 011

  Oficiální výstupy inventarizace skleníkových plynů (CRF, NIR) kompletuje ČHMÚ a předkládá je MŽP k odsouhlasení. MŽP dále zajištuje případné kontakty s relevantními ministerstvy a státními úřady, zejména s Českým statistickým úřadem.